Actueel

26-03-2021

De pedagogische sectie heeft rond het thema ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’ 4 korte video’s gemaakt.  De korte voordrachten (10-15 min.) zijn allemaal in het Duits met de keuze voor een ondertiteling in het Frans, Engels of Spaans (via CC symbool onderaan rechts).

Philipp Reubke: Education in times of crises – what is essential? KLIK HIER

Ouders, opvoeders en leerkrachten moeten zich voortdurend aanpassen aan de steeds veranderende regelgeving die is ingevoerd om Covid-19 te bestrijden. Beproefde methoden en belangrijke inhouden kunnen plotseling niet meer worden geleverd. Deze bijdrage stelt voor dat één bepaalde stelregel van het Steiner onderwijs in deze situatie van vitaal belang is: jongeren op te voeden tot vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Want zijn dat niet juist de waarden die in de huidige crisis bedreigd worden?

Claus Peter Röh:  From ‘You’ to the new ‘We’ – three inner impulses in online teaching. KLIK HIER

De huidige situatie in de scholen wordt gekenmerkt door permanente verandering, onzekerheid en het zoeken naar heroriëntatie. Onderwijs is de kunst om een nieuw evenwicht te scheppen tussen bewegingen en tegenbewegingen. Wat is de innerlijke tegenbeweging waar de huidige aardverschuiving naar thuis- en online-onderwijs om vraagt? In deze presentatie worden drie pedagogische impulsen ontwikkeld die – als zeemarkeringen – oriëntatie kunnen bieden voor, tijdens en na het lesgeven: het aanspreken van de eigenheid van de leerling, het reflecteren op de eigen intenties en het bewust zijn van onze medeopvoeders. Onderwijs kan een nieuw ‘Wij’ tot stand brengen.

Florian Osswald: How to approach sleeping and waking (not only) in times of crisis. KLIK HIER

In stressvolle situaties, wanneer we van streek zijn of angstig voor de toekomst, ervaren velen van ons hoe onaangename gevoelens de overhand kunnen nemen: pijn, woede, schaamte dat iets op de ene manier is gelopen en niet op de andere. We zijn angstig of onzeker over wat ons te wachten staat. Deze bijdrage laat zien dat de momenten van inslapen en wakker worden bevorderlijk zijn voor het besef dat deze gevoelens getransformeerd kunnen worden. De nacht kan openheid, creativiteit en vertrouwen in het leven brengen als we dit bewustzijn kunnen cultiveren

Constanza Kaliks: Being wanted, seen and recognised. KLIK HIER

“Waar school is, is hoop”, schrijft Sebastião Salgado in de inleiding van zijn nieuwe boek Retratos de Crianças no Êxodo – beelden van gevluchte kinderen. Wat kan de school als plaats van hoop doen, waar kan de school een plaats van hoop zijn, wat is essentieel? Het is van cruciaal belang dat kinderen en adolescenten de ervaring kunnen opdoen dat zij gewenst zijn, gezien worden en erkend worden. Het mogelijk maken van deze ervaringen is de taak van de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien: een uitdaging tijdens de pandemie, een vraag voor scholen.

Actueel

Eindtermen 2de en 3de graad niet geschorst – hoe nu verder?

Op 22 juli 2021 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin de verzoeken tot schorsing van de nieuwe eindtermen worden verworpen…

Geen chaos in het onderwijs zonder eindtermen

Op donderdag 1 april 2021 berichtte de pers dat er chaos in het onderwijs zou ontstaan indien het Grondwettelijk Hof de in februari jl. goedgekeurde eindtermen niet meer vóór de zomervakantie, maar bijvoorbeeld pas in september zou kunnen schorsen.°
Voor de steinerscholen zal er hoe dan ook géén chaos ontstaan, in gelijk welk scenario.

ONLINE video’s rond ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’

De pedagogische sectie heeft 4 korte voordrachten online ter beschikking geplaatst rond het thema ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’. Op deze pagina kan je doorklikken naar de video’s.

Steinerscholen vechten nieuwe eindtermen S.O. aan

Omdat het niet mogelijk is om met deze eindtermen, ook na de recente ingrepen, het eigen pedagogisch project in een aanvaardbare mate te realiseren.