Leerplan SO Derde graad A – Lichamelijke opvoeding