Leerplan SO Derde graad B – Duurzaam Wonen (in schooljaar 23-24 enkel nog geldig in de 12e klas)