Leerplan SO Derde graad B – Lichamelijke opvoeding (in schooljaar 23-24 enkel nog geldig in de 12e klas)