Leerplan studierichting Bouwtechnieken, dubbele finaliteit, tweede graad