Leerplan studierichting Hout, arbeidsmarktgerichte finaliteit, tweede graad