Leerplan studierichting Zorg en welzijn, arbeidsmarktgerichte finaliteit, tweede graad