Home / Vorming / Kennismaking met de steinerpedagogie

Laden Vormingen

Aanstaande Vormingen › Voor individuele leraren en belangstellenden

Vormingen Zoeken en weergeven navigatie

Vorming weergaven navigatie

september 2021

Kennismaking met de steinerpedagogie

18 september, 09:30 - 13:00
|Terugkerend Vorming (Bekijk alle)

Een regelmatig terugkerende activiteit.

Vrije Rudolf Steinerschool Gent, Kasteellaan 54
Gent, 9000 Belgium
€160

Waarom zijn steinerscholen zoals ze zijn en doen ze wat ze doen? We leren Rudolf Steiner (1861-1925) kennen als grondlegger van de antroposofie. We gaan in op de basisideeën van zijn filosofie en mensbeeld en zien hoe dat vertaald wordt naar onderwijs, naar steinerpedagogie. Aan de hand van een korte blik op het drie- en vierledig mensbeeld kunnen we inzichten verwerven in bepaalde karakteristieken van het steineronderwijs zoals periodeonderricht, scheppend lesgeven, de houding van de leerkracht, verwerking middels kunstzinnige activiteiten,…

Meer weten »

Poppenspel – GEANNULEERD

18 september, 14:00 - 17:00
|Terugkerend Vorming (Bekijk alle)

One event on 18 september 2021 at 14:00

One event on 25 september 2021 at 14:00

Steinerschool De Es, Diksmuidelaan 227
Berchem, 2600 Belgium
€120

In deze cursus delen we ons enthousiasme voor (tafel)poppenspel spelen in de peuter- en kleuterklas. Hoe dat eruit kan zien, kan je zelf ervaren als wij voor je spelen. Daarna vertellen we iets over de achtergrond en de doelen. En hoe begin je nu aan een poppenspel? Wat is een geschikt verhaal, hoe stel je een mooie scene samen, welke figuren en decorstukken kan je vinden of maken? We gaan praktisch aan de slag, maken een figuurtje, zoeken een verhaal…

Meer weten »

Opleiding taalbeleid in meertalige context

23 september, 14:00 - 17:00
|Terugkerend Vorming (Bekijk alle)

One event on 28 oktober 2021 at 14:00

One event on 2 december 2021 at 14:00

One event on 13 januari 2022 at 14:00

One event on 27 januari 2022 at 14:00

Deze bijscholing bestaat uit 8 sessies waarvan 5 donderdagnamiddagen online/live en 3 webinars  Een taalbeleid (met focus op meertaligheid) heeft als doel de taalvaardigheid van leerlingen te versterken en de prestatiekloof op basis van achtergrondkenmerken te overbruggen. Om die doelstelling te kunnen bereiken met alle leerlingen van een school, is het vaak niet voldoende om louter op klasniveau oog te hebben voor taalontwikkeling. In deze sessies leer je dan ook hoe je samen met je team een gezamenlijke taalpraktijk kan uitwerken. Deelnemers aan dit…

Meer weten »

oktober 2021

Zelfregulatie en zindelijkheid bij peuters en kleuters_VOORDRACHT

1 oktober, 20:00 - 22:00
Steinerschool De Es, Diksmuidelaan 227
Berchem, 2600 Belgium
€12

Hoe kunnen we de zelfregulatie vanuit de fysiologische ontwikkeling begrijpen? Welke mogelijkheden hebben we als ouder, opvoeder, leraar om het kind te ondersteunen in dit proces van zelfregulatie? De voordracht is voor ouders, onthaalouders, peuter - en kleuterleraren, zorgleraren, geïnteresseerden. Daarna volgt er op zaterdag een verdiepende workshop bedoelt voor peuter- en kleuterleerkrachten verbonden aan Steinerscholen.  Zelfregulatie en zindelijkheid bij het jonge kind. De baby huilt, krijgt voeding, wordt verschoond, nestelt zich in de warme veiligheid van de ouder of…

Meer weten »

De fysiologische ontwikkeling van zindelijkheid en zelfregulatie

2 oktober, 09:30 - 12:30
Steinerschool De Es, Diksmuidelaan 227
Berchem, 2600 Belgium
€40

Na de voordracht op 1 oktober, gaan we verder in op het thema met  peuter- en kleuterleerkrachten en zorgcoördinatoren verbonden aan Steinerscholen.  Zelfregulatie en zindelijkheid bij het jonge kind. De baby huilt, krijgt voeding, wordt verschoond, nestelt zich in de warm veiligheid van de ouder of vertrouwenspersoon en slaapt weer in…. Als het goed gaat is dit signatuur van de eerste levensweken. De regulatie van de voeding, het slapen en waken, het rusten en spelen, het huilen en getroost worden…

Meer weten »

Media & well-being : meeting the world

9 oktober, 16:00 - 19:00
|Terugkerend Vorming (Bekijk alle)

One event on 23 oktober 2021 at 16:00

One event on 13 november 2021 at 16:00

One event on 27 november 2021 at 16:00

Gratis

Internationaal groeit het besef dat moderne media zo'n grote impact hebben op ons dagelijkse leven dat er bewuste aandacht en maatregelen nodig zijn om ons welbevinden, onze gezondheid, creativiteit en vrijheid in deze nieuwe context te verzorgen. Dit geldt des te meer bij de opvoeding van jonge mensen. Deze nascholing heeft een bijzondere vorm. Omwille van de brede doelgroep, ook internationaal verspreid, worden 3 online webinars gepresenteerd, op zaterdagnamiddagen tussen 16 en 19u, via het platform www.e-learningwaldorf.de . Na een…

Meer weten »

Startersinitiatie voor peuter- en kleuterleerkrachten

11 oktober, 09:00 - 17:00

Dit traject is voor startende peuter- en kleuterleerkrachten werkzaam in een steinerschool. Het gaat om een 3-jaars programma, waarbij vorming gecombineerd wordt met werkplek leren.Verschillende aandachtspunten van de steinerpedagogie worden om beurt behandeld worden in verschillende modules. Het doel van dit traject is het ontwikkelen van een brede basis steinerpedagogie voor het jonge kind. Elk cursusjaar van het programma  bestaat uit twee modules (één in het najaar en één in het voorjaar).  In elke module zijn er twee volledige dagen:…

Meer weten »

Startersinitiatie voor lagere-schoolleraren: TAAL

11 oktober, 14:00 - 17:00
|Terugkerend Vorming (Bekijk alle)

Een regelmatig terugkerende activiteit.

Vrije Rudolf Steinerschool Gent, Kasteellaan 54
Gent, 9000 Belgium
€80

De starters-initiatie is bedoeld voor beginnende leraren of leraren die nog niet zo lang lesgeven. Ze bestaat uit 2x 3 maandagnamiddagen waarin je kennis maakt met enkele basiselementen van de didactiek en methodiek van de steinerpedagogie. De steinerpedagogie heeft haar eigen eindtermen en leerplannen. Ook heeft ze haar eigen methodieken gebaseerd op het mensbeeld en de inzichten in de ontwikkeling van het kind. Tijdens deze starters-initiatie maak je kennis met het volgende vak: TAAL. Je gaat in op de hele…

Meer weten »

Klasdagen peuter – 6de klas: de grondhouding van de leraar

15 oktober, 09:30 - 15:30
|Terugkerend Vorming (Bekijk alle)

One event on 22 oktober 2021 at 09:30

One event on 19 november 2021 at 09:30

One event on 26 november 2021 at 09:30

One event on 10 december 2021 at 09:30

One event on 21 januari 2022 at 09:30

One event on 4 februari 2022 at 09:30

One event on 18 februari 2022 at 09:30

One event on 18 maart 2022 at 09:30

One event on 25 maart 2022 at 09:30

One event on 17 december 2021 at 09:30

Scoutshuis Hopper, Wilrijkstraat 45
Antwerpen, 2140 België
Gratis

Lagere school Rudolf Steiner schrijft in vele voordrachten, vaak kernachtig, over de leerkracht en zijn opdrachten in het onderwijs. De leerkracht wordt vaak als eerste genoemd. Niet vreemd omdat het op school de leerkracht is die de leerling voorgaat en ’de wereld’ voor hem opent. Het is belangrijk wie de leerkracht is. Het doet er dus toe wie jij bent! Deze klasdag wil een inspiratiedag zijn ten aanzien van de grondhouding van de leerkracht waarbij de opdrachten van het onderwijs…

Meer weten »

Op weg naar een gezonde mediapedagogie

23 oktober, 10:00 - 12:30
€70

Paula Bleckmann en Brigitte Pemberger zijn gespecialiseerd in media-educatie. Zij vertellen en tonen ons hoe eenvoudig en concreet onze pedagogie kan gehanteerd worden om jonge mensen thuis te laten komen in onze gemediatiseerde wereld. Om hen volop burger in onze maatschappij te laten worden en hen daartoe de nodige digitale competenties en computationele vaardigheden te laten ontwikkelen hoeft men echt geen tablets in de kleuterklas te introduceren zoals de overheid soms voorstelt! Onze pedagogie werkt niet met een voorafname van…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen