Vakoverschrijdende eindtermen SO Eerste, tweede en derde graad – Algemeen

Media-educatie en de steinerpedagogie – internationale visietekst ECSWE

Leerplan SO Derde graad A – Wiskunde

Leerplan SO Derde graad A – Plastische opvoeding

Leerplan SO Derde graad A – Nederlands

Leerplan SO derde graad A – Natuurwetenschappen

Leerplan SO Derde graad A – Muzikale opvoeding

Leerplan SO Derde graad A – Lichamelijke opvoeding

Leerplan SO Derde graad A – Geschiedenis

Leerplan SO Derde graad A – Expressie

Leerplan SO Derde graad A – Exploratie

Leerplan SO Derde graad A – Esthetica

Leerplan SO Derde graad A – Aardrijkskunde

Leerplan Cultuurbeschouwing

Eindtermen SO Eerste, tweede en derde graad A, ontwikkelingsdoelen eerste graad B – vreemde talen

Eigen specifieke eindtermen – uittreksel staatsblad