Vakoverschrijdende eindtermen SO Eerste, tweede en derde graad – Algemeen

Media-educatie en de steinerpedagogie – internationale visietekst ECSWE

Leerplan SO Eerste graad A – Wiskunde

Leerplan SO Eerste graad A – Techniek

Leerplan SO Eerste graad A – Plastische opvoeding

Leerplan SO Eerste graad A – Muzikale opvoeding

Leerplan SO Eerste graad A – Lichamelijke opvoeding

Leerplan SO Eerste graad A – Geschiedenis

Leerplan SO Eerste graad A – Expressie

Leerplan SO Eerste graad A – Aardrijkskunde

Leerplan Cultuurbeschouwing

Leerplan basisvorming eerste graad A-stroom

Eindtermen SO Eerste, tweede en derde graad A, ontwikkelingsdoelen eerste graad B – vreemde talen

Eindtermen SO Eerste graad A – Nederlands

Eindtermen SO Eerste graad A – Natuurwetenschappen