Media-educatie en de steinerpedagogie – internationale visietekst ECSWE

Leerplan studierichting R. Steinerpedagogie, doorstroomfinaliteit, tweede graad

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Wiskunde – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Plastische opvoeding – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Nederlands – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Natuurwetenschappen – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Muzikale opvoeding – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Lichamelijke opvoeding – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Geschiedenis – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Frans – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Expressie – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Exploratie – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Esthetica – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Engels – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Duits – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan SO Tweede graad doorstroomfinaliteit – Aardrijkskunde – in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in de 10e klas

Leerplan Cultuurbeschouwing

Eindtermen SO tweede en derde graad doorstroomfinaliteit, oude eindtermen, in schooljaar 22-23 enkel nog geldig in 10e, 11e en 12e klas

Eigen specifieke eindtermen – uittreksel staatsblad