Vakoverschrijdende eindtermen SO Eerste, tweede en derde graad – Algemeen

Media-educatie en de steinerpedagogie – internationale visietekst ECSWE

Leerplan SO Tweede graad B – Project Algemene Vakken

Leerplan SO Tweede graad A – Wiskunde

Leerplan SO Tweede graad A – Plastische opvoeding

Leerplan SO Tweede graad A – Nederlands

Leerplan SO Tweede graad A – Natuurwetenschappen

Leerplan SO Tweede graad A – Muzikale opvoeding

Leerplan SO Tweede graad A – Lichamelijke opvoeding

Leerplan SO Tweede graad A – Geschiedenis

Leerplan SO Tweede graad A – Exploratie

Leerplan SO Tweede graad A – Esthetica

Leerplan SO Tweede graad A – Aardrijkskunde

Leerplan Cultuurbeschouwing

Eindtermen SO Eerste, tweede en derde graad A, ontwikkelingsdoelen eerste graad B – vreemde talen

Eigen specifieke eindtermen – uittreksel staatsblad