Fenomenologische didactiek in de lessen chemie

Lessen chemie spreken tot de verbeelding. Met experimenten wordt de bijna magische omzetting van stoffen in de ervaring gebracht. Of het nu om leerlingen- of demonstratieproeven gaat, de didactische aanpak maakt een groot verschil. Wat wordt precies bedoeld met de fenomenologische benadering van een scheikundig proces? Hoe bereiden we de leerlingen voor op een experiment, […]

Plastische opvoeding in de secundaire steinerschool

Didactisch vakmanschap in het vak plastische opvoeding is gebaat met praktische uitwisseling en inzichtverruimende workshops over de pedagogische visie achter het vak. Op dit moment worden de noden van de doelgroep (leraren plastische opvoeding) in kaart gebracht, zodat er optimaal aan tegemoet kan worden gekomen. De eerste sessie van dit traject zal in het voorjaar […]

Bothmergymnastiek in de middelbare school

Dit bewegingsonderwijs bestaat uit een reeks bewegingssequenties die zijn aangepast aan de verschillende door Steiner vastgestelde ontwikkelingsstadia van het kind. De door hem beschreven oefeningen worden gebruikt in het educatieve veld en in therapeutisch werk met volwassenen en kinderen. Bothmergymnastiek is een bewegingsdiscipline met antroposofische achtergrond die zich bezighoudt met de krachten van de ruimte. […]

Bothmergymnastiek in de basisschool

Dit bewegingsonderwijs bestaat uit een reeks bewegingssequenties die zijn aangepast aan de verschillende door Steiner vastgestelde ontwikkelingsstadia van het kind. De door hem beschreven oefeningen worden gebruikt in het educatieve veld en in therapeutisch werk met volwassenen en kinderen. Bothmergymnastiek is een bewegingsdiscipline met antroposofische achtergrond die zich bezighoudt met de krachten van de ruimte. […]

Vakdag muziek

Het is zover: er is een (gratis) vakdag muziek gepland! Leraren uit de basisscholen, met ervaring of interesse in muziekpedagogie kunnen zich verdiepen in de steinerpedagogische aanpak en achtergrond door uitwisseling met Matthijs Overmars. Parallel zorgt Wouter Beeckman voor verdieping van de muziekdidactiek bij middelbare-schoolleraren. Er is een gemeenschappelijke opmaat voor de twee groepen waartussen […]

Vakdag LO

Binnenkort kunt u hier de datum en gedetailleerde planning vernemen. Inschrijven Deze vakdag is enkel voor de leraren van de Vlaamse steinerscholen, basisschool. De vakdag is gratis. U kan zich binnenkort hieronder inschrijven. Ik schrijf me in!

Vakdag zorg

Binnenkort kunt u hier de datum en de gedetailleerde planning vernemen. Inschrijven Deze vakdag is enkel voor de leraren van de Vlaamse steinerscholen, basisschool. De vakdagen zijn gratis. U kan zich binnenkort hieronder inschrijven. Ik schrijf me in!

Klasdagen peuter – 6de klas: Digitale media en het opgroeiende kind

Digitale media en het opgroeiende kind Opgroeien in een digitale tijd, wat is van belang vanuit medische inzichten en wat betekent dat voor ons pedagogisch handelen in de klas? Kinderarts Lien Meyns geeft toelichting bij de effecten van digitale media op het kind en reikt ons inzichten om een gezonde ontwikkeling te ondersteunen nu het […]

Praktijkdag: Computationeel denken en handelen

Wat is computationeel denken en handelen en hoe maken we dit concreet in de klaspraktijk? We focussen o.a. op het programmeer-practicum in de bovenbouw (unplugged en met digitale media). Praktische demonstraties en mediapedagogische inzichten. Zal doorgaan in het voorjaar in 2023. Meer info komt later op deze pagina. Doelgroep: leraren van middelbare scholen Inschrijven Inschrijven […]

Praktijkdag: Digital storytelling bij persoonlijke en creatieve verwerking van leerstof 

Van storytelling tot digital storytelling. Hoe kunnen we leerlingen in de middelbare school leerstof creatief en persoonlijk laten verwerken via (digitale) media? We focussen o.a. op journalistieke vaardigheden in de bovenbouw. Praktische demonstraties en mediapedagogische inzichten. Doelgroep: leraren van middelbare scholen Meer info binnenkort op deze pagina. Inschrijven Inschrijven kan tot enkele dagen vooraf de […]