Praktijkdag: Computationeel denken en handelen

Wat is computationeel denken en handelen en hoe maken we dit concreet in de klaspraktijk? We focussen o.a. op het programmeer-practicum in de bovenbouw (unplugged en met digitale media). Praktische demonstraties en mediapedagogische inzichten. Zal doorgaan in het voorjaar in 2023. Meer info komt later op deze pagina. Doelgroep: leraren van middelbare scholen Deze vorming […]

Praktijkdag: Digital storytelling bij persoonlijke en creatieve verwerking van leerstof 

Van storytelling tot digital storytelling. Met de praktijkdag (digital)storytelling geven we een impuls aan de creatieve en actieve mediaproductie en de ontwikkeling van journalistieke vaardigheden beschreven in het nieuwe leerplan media.  Dit behoort tot de eigen aanpak van mediapedagogie in de steinerscholen.   Wat mag je verwachten?   -Voorbeelden van zinvolle media-opdrachten gekoppeld aan het curriculum  -Kleinere en grotere projecten   […]

Openbare voordracht: Gezonde opvoeding in het digitale tijdperk

Doelgroep: ouders Mediamaturiteit bevorderen en digitale stress in het gezin verminderen. Natuurlijk willen ouders dat kinderen beschermd worden tegen overmatig schermgebruik, cyberpesten, cyberverslaving, dataveillance, sexting, x-rated films, enz. En ze willen dat ze bekwame, actieve en kritische gebruikers van digitale media worden. Onderzoek toont aan dat, in tegenstelling tot marketingclaims, hoe jonger de kinderen, hoe […]

Openbare voordracht: ‘Transhumanisme, ICT en de toekomst van de mens’

Een tip voor geïnteresseerden: de openbare voordracht door professor Edwin Hübner met als thema ‘Transhumanisme, ICT en de toekomst van de mens’. Info en aanmeldingen via initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

Workshop Mediacoaching: magie, verleiding en identiteit in de virtuele wereld

Doelgroep: leraren uit middelbare scholen Onze middelbare scholieren hebben doorgaans regelmatig toegang tot een smartphone en een laptop. De mate waarin ze vertrouwd zijn met de digitale toepassingen loopt uiteen. Eén zaak is zeker: op hun jonge leeftijd beseffen ze niet ten volle welke aandachtspunten belangrijk zijn bij het gebruik van de talrijke technische, digitale […]

Openbare voordracht over gezonde mediapedagogie: Magie, verleiding en identiteit in de virtuele wereld

Doelgroep: ouders, leraren en geïnteresseerden Jongeren, die vanzelfsprekend volop hun persoonlijkheid en identiteit ontwikkelen, vinden voeding en inspiratie in hun directe sociale omgeving én in hun ‘ontmoetingen’ in de virtuele wereld. Informatiestromen, flitsende beelden, games, interactie via de sociale media, … het zijn allemaal factoren die een rol spelen bij de vorming van het zelfgevoel […]

Workshop: Mediawijsheid wekken bij onze middelbare scholieren – Brugge

Deze workshop vindt plaats in Brugge. Je kan deze workshop ook in Antwerpen volgen, meer info daarover vind je hier. Doelgroep: leraren uit middelbare scholen   In de nieuwe leerplandoelstellingen aangaande digitale competenties is onder andere sprake van de opvoeding tot een bewuste, gezonde en moreel verantwoorde omgang met moderne media. Alle leraren hebben hun […]

Verbindend gezag bij grensoverschrijdend gedrag

Deze vorming is voor zorgcoördinatoren en leraren uit steinerscholen en is een aanvulling op de vorige vorming, maar is toegankelijk voor iedereen met interesse. In deze vorming leren we hoe we toch nog respect kunnen ontwikkelen en tonen, ondanks de vele conflicten, sancties. Vele kinderen en jongeren ontwikkelen meerdere gedragsvormen om zich beter te voelen, […]

Verdieping in de menskunde: de ontwikkeling van jongen en meisje

Dit schooljaar willen we ons tijdens deze vorming verdiepen in wat het betekent om als meisje of jongen geboren te worden. Hoe ervaren we het kind-, jongere-, mens-zijn als meisje of jongen, man of vrouw ? We willen enerzijds ingaan op de ontwikkeling van het mannelijke en het vrouwelijke. Maar daarnaast willen we ook onderzoeken […]

Seksueel-relationele opvoeding 10 – 14 jaar

Seksuele en relationele opvoeding is in de eerste plaats een taak van ouders. Maar in onze tijd hebben wij als school hierin toch ook een belangrijke opdracht. In deze bijscholing bekijken we de ontwikkeling en de ontwikkelingsvragen op het gebied van seksuele en relationele opvoeding van het jonge kind tot de jong volwassene. Ook kijken […]