Praktijkdag zorg 3

Voor zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders middelbare steinerscholen en Pedagogische begeleiders Scholengemeenschap basisonderwijs + groep traumapreventie Scholengemeenschap + competentiebegeleiders. Spreker in de voormiddag: Lut Celie. Lut Celie is oprichtster van VZW De Bleekweide, expertise- en opleidingscentrum voor rouw, trauma, breed verlies en persoonlijke groei. Ze geeft lezingen met als thema: Anders kijken en luisteren naar kinderen en […]

Praktijkdag zorg 2

Voor zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders middelbare steinerscholen en één (zorg)leerkracht per basisschool. Spreker in de voormiddag: Sam Tomlow. Sam Tomlow ondersteunt ouders, leerkrachten en kinderen in het leven en leren met een ontwikkelingsvoorsprong of begaafdheid. Ze schreef de boeken Hoogbegaafdheid bezien vanuit de menskunde, Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en Als denken voor vertrouwen komt. Tezamen brengen […]

Verbindend gezag bij grensoverschrijdend gedrag

Deze vorming is voor zorgcoördinatoren en leraren uit steinerscholen en is een aanvulling op de vorige vorming, maar is toegankelijk voor iedereen met interesse. In deze vorming leren we hoe we toch nog respect kunnen ontwikkelen en tonen, ondanks de vele conflicten, sancties. Vele kinderen en jongeren ontwikkelen meerdere gedragsvormen om zich beter te voelen, […]