Klasdagen peuter – 6de klas: Digitale media en het opgroeiende kind

Digitale media en het opgroeiende kind Opgroeien in een digitale tijd, wat is van belang vanuit medische inzichten en wat betekent dat voor ons pedagogisch handelen in de klas? Kinderarts Lien Meyns geeft toelichting bij de effecten van digitale media op het kind en reikt ons inzichten om een gezonde ontwikkeling te ondersteunen nu het […]

Praktijkdag: Computationeel denken en handelen

Wat is computationeel denken en handelen en hoe maken we dit concreet in de klaspraktijk? We focussen o.a. op het programmeer-practicum in de bovenbouw (unplugged en met digitale media). Praktische demonstraties en mediapedagogische inzichten. Zal doorgaan in het voorjaar in 2023. Meer info komt later op deze pagina. Doelgroep: leraren van middelbare scholen Deze vorming […]

Praktijkdag: Digital storytelling bij persoonlijke en creatieve verwerking van leerstof 

Van storytelling tot digital storytelling. Met de praktijkdag (digital)storytelling geven we een impuls aan de creatieve en actieve mediaproductie en de ontwikkeling van journalistieke vaardigheden beschreven in het nieuwe leerplan media.  Dit behoort tot de eigen aanpak van mediapedagogie in de steinerscholen.   Wat mag je verwachten?   -Voorbeelden van zinvolle media-opdrachten gekoppeld aan het curriculum  -Kleinere en grotere projecten   […]

Openbare voordracht: Gezonde opvoeding in het digitale tijdperk

Doelgroep: ouders Mediamaturiteit bevorderen en digitale stress in het gezin verminderen. Natuurlijk willen ouders dat kinderen beschermd worden tegen overmatig schermgebruik, cyberpesten, cyberverslaving, dataveillance, sexting, x-rated films, enz. En ze willen dat ze bekwame, actieve en kritische gebruikers van digitale media worden. Onderzoek toont aan dat, in tegenstelling tot marketingclaims, hoe jonger de kinderen, hoe […]

Openbare voordracht: ‘Transhumanisme, ICT en de toekomst van de mens’

Een tip voor geïnteresseerden: de openbare voordracht door professor Edwin Hübner met als thema ‘Transhumanisme, ICT en de toekomst van de mens’. Info en aanmeldingen via initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

Workshop Mediacoaching: magie, verleiding en identiteit in de virtuele wereld

Doelgroep: leraren uit middelbare scholen Onze middelbare scholieren hebben doorgaans regelmatig toegang tot een smartphone en een laptop. De mate waarin ze vertrouwd zijn met de digitale toepassingen loopt uiteen. Eén zaak is zeker: op hun jonge leeftijd beseffen ze niet ten volle welke aandachtspunten belangrijk zijn bij het gebruik van de talrijke technische, digitale […]

Openbare voordracht over gezonde mediapedagogie: Magie, verleiding en identiteit in de virtuele wereld

Doelgroep: ouders, leraren en geïnteresseerden Jongeren, die vanzelfsprekend volop hun persoonlijkheid en identiteit ontwikkelen, vinden voeding en inspiratie in hun directe sociale omgeving én in hun ‘ontmoetingen’ in de virtuele wereld. Informatiestromen, flitsende beelden, games, interactie via de sociale media, … het zijn allemaal factoren die een rol spelen bij de vorming van het zelfgevoel […]

Workshop: Mediawijsheid wekken bij onze middelbare scholieren – Brugge

Deze workshop vindt plaats in Brugge. Je kan deze workshop ook in Antwerpen volgen, meer info daarover vind je hier. Doelgroep: leraren uit middelbare scholen   In de nieuwe leerplandoelstellingen aangaande digitale competenties is onder andere sprake van de opvoeding tot een bewuste, gezonde en moreel verantwoorde omgang met moderne media. Alle leraren hebben hun […]

Workshop: Mediawijsheid wekken bij onze middelbare scholieren – Antwerpen

Deze workshop vindt plaats in Antwerpen. Je kan deze workshop ook in Brugge volgen, meer info daarover vind je hier. Doelgroep: leraren uit middelbare scholen   In de nieuwe leerplandoelstellingen aangaande digitale competenties is onder andere sprake van de opvoeding tot een bewuste, gezonde en moreel verantwoorde omgang met moderne media. Alle leraren hebben hun […]

Tweedaagse workshop: Bouwstenen van een gezonde mediapedagogie

Doelgroep: leraren uit kleuter- en lager onderwijs   Ter info: Dit is een tweedaagse workshop. De deelnemers worden in twee groepen opgesplitst. Iedere groep volgt 1 thema per dag. Op dag twee komt het andere thema aan bod. Iedere deelnemer zal dus na afloop van de twee dagen beide thema’s gevolgd hebben (1 thema per […]