Vormingen

Starters-initiatie voor de peuter- en kleuterleerkracht

Reeks van 6 dinsdagnamiddagen De basiszintuigen als waarnemingsorgaan voor het jonge kind Module 1 Inhoudelijk deel: de tastzin en de levenszin, hoe ontwikkelen en werken ze, welke vermogens leggen ze aan en hoe zijn ze een voorbereiding op de hogere zintuigen? Praktisch deel: Hoe kunnen we de ontwikkeling van deze zintuigen ondersteunen d.m.v. beeldende activiteiten? […]