Toevoegen aan je kalender

Startdatum
16/03/2024 09:30
Einddatum
16/03/2024 12:30
Focus
pedagogische vorming
Onderwijsniveau
secundair onderwijs
Tijdstip
voorjaar
Locatie
Antwerpen

Geannuleerd

Coöperatieve Leerstrategieën

Code cursus: 24VA01

Coöperatieve Leerstrategieën

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht te kunnen uitvoeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften) enz.
Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr Kagan Spencer en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde heterogene groepen.
Binnen de heterogeniteit van de groep geniet élk kind. Studies hebben uitgewezen dat via de Kagan Structuren niet alleen de zwakkere kinderen leerwinst boeken, maar dat ook de middengroep en de sterke leerlingen fiks vooruit gaan. De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen gestructureerd samen discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.
Coöperatieve Leerstrategieën kan je inzetten op alle niveaus en in alle vakken. Uniek aan en sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe. Dit staat voor Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane actie.
Inschrijven

Deze vorming werd geannuleerd wegens te weinig deelnemers.

Docent

Docent: Serge Peeters

Serge is germanist van opleiding, geeft Nederlands in de derde graad en is trainer voor Artde Co/Kagan Belgium geworden omdat hij zelf twintig jaar heeft gewacht op coöperatief lesgeven als leerkracht. Vanaf het moment dat hij door die microbe was gebeten, ging er ook een wereld voor hem open. Niet alleen werden zijn lessen veel…

Meer info over: Serge Peeters