Toevoegen aan je kalender

Startdatum
26/09/2022 15:00
Einddatum
23/01/2023 17:00
Onderwijsniveau
secundair onderwijs
Tijdstip
voorjaar
Locatie
Online

Learning Journey Leadership – Online

Code cursus: 0000

In vier twee-urige Engelstalige online sessies wordt u meegenomen in belangrijke aspecten van schoolleiderschap. Er is steeds een korte inzichtelijke introductie, waarna er gelegenheid is tot uitwisseling met internationale collega’s-schoolleiders. De cursus biedt overigens een bibliotheek aan relevante achtergrondinformatie in tekst- en videovorm. In de weken tussen de online sessies wordt ook kans geboden om in te loggen voor online intervisie, waarbij u, desgewenst, dieper kunt ingaan op casussen uit de schoolpraktijk. De vier thema’s zijn als volgt:

1 Dynamic delegation as distributed leadership (26 sept 15u-17u)
2 Challenges of working with parents (24 okt 15u-17u)
3 Holistic, collaborative and spiritual leadership (21 nov 15u-17u)
4 School policies for inclusive practices (23 jan 15u- 17u)

Inschrijvingen verlopen via de website https://www.e-learningwaldorf.be/learning-journey-leadership

Mocht u het spoor bijster raken, zend een mailtje naar sietske.vanpoelgeest@steinerscholen.be

Sessies

26/09/2022 15:00 23/01/2023 17:00
24/10/2022 15:00 24/10/2022 17:00
21/11/2022 15:00 21/11/2022 17:00
23/01/2023 15:00 23/01/2023 17:00

Praktische info

Alle info op de website https://e-learningwaldorf.de/

Docenten

Docent: Arnout de Meyere

Arnout maakte op 35-jarige leeftijd de overstap naar het leraarschap, na jaren ervaring als academicus en als ontwerpingenieur. In de bovenbouw van de middelbare steinerschool in Gent gaf hij wetenschapsvakken, cultuurbeschouwing, Parcival en Faust-periodes. Hij was er ook enkele jaren schoolleider (pedagogisch gevolmachtigde). Na zeven jaren coördinatorschap van de pedagogische begeleidingsdienst vervult hij nu opnieuw…

Meer info over: Arnout de Meyere

Docent: Griet Van Raemdonck

Griet Van Raemdonck was jarenlang actief als leraar, pedagogisch begeleider, eindterm- en leerplanontwikkelaar. Vooral de vakdomeinen van taal en cultuur behoren tot haar interessegebied. Momenteel is Griet voorzitter van ECSWE (the European Council for Steiner Waldorf Education) waar ze zich onder andere bekommert om de internationaal verspreide nood aan lerarenopleiding voor steinerscholen. Zij doceert ook…

Meer info over: Griet Van Raemdonck

Docent: Martyn Rawson

Martyn Rawson is steinerschoolleraar, medeoprichter van de York Steiner School in 1979, nationaal en internationaal lerarenopleider, ere-hoogleraar aan de Nationale Tsinghua Universiteit in Taiwan en momenteel betrokken bij een UNICEF-project over "Measuring What Matters".

Meer info over: Martyn Rawson

Docent: Ulrike Sievers

Ulrike Sievers is steinerschoollerares (Engels en biologie), schoolleider, lerarenopleider, oprichter van elewa-eLearning Waldorf e.V.

Meer info over: Ulrike Sievers