Toevoegen aan je kalender

Startdatum
07/03/2023 09:30
Einddatum
07/03/2023 17:00
Onderwijsniveau
basisonderwijs
Prijs

Deze vakdag is gratis.

Locatie
Gent

Plastische opvoeding in de secundaire steinerschool

Code cursus:

Didactisch vakmanschap in het vak plastische opvoeding is gebaat met praktische uitwisseling en inzichtverruimende workshops over de pedagogische visie achter het vak.

De vakdag P.O. zal doorgaan op dinsdag 7 maart 2023 in de steinerschool Gent.
Gelieve je nu reeds aan te melden voor deze vakdag.

 

Programma

Lezing

Filip Desmet neemt ons in een lezing mee doorheen de pedagogische intenties van het vak Plastische Opvoeding.

  • Wat is de beweegreden om steinerpedagoog te zijn?
  • Wat is onze opdracht als leraar op een steinerschool?
  • Hoe verhoudt dit zich tot een job in het regulier onderwijs en hoe anders is dit?
  • Hoe verhouden we ons tot de leerlingen van vandaag?
  • Wat willen we bereiken met ons werk?
  • Hoe kunnen de door ons geïnduceerde processen ontwikkeling ondersteunen en stimuleren?

Vervolgens zal er meer gefocust worden op de specifieke middelen waarover we als leraar beeldende kunst beschikken:

  • Wat is zinvol te doen in de verschillende graden voor tekenen, schilderen, grafiek, boetseren, … ?
  • Hoe pakken we dat aan?
  • Kunnen we een levende systematiek scheppen, daarop terugvallen, geïnspireerd worden door de visie die uit de steinerpedagogie spreekt?

Eigen ervaring en inzichten worden verduidelijkt en ondersteund door veel praktijkvoorbeelden.

Tot slot zal er ruimte zijn voor uitwisseling via vragen.

 

Keuze uit volgende workshops (voorkeur aanduiden bij inschrijving)

Workshop I PERSPECTIEF IN DE MIDDENBOUW

Praktisch aan de slag met het oefenen of werken met perspectief in de middenbouwklassen, in het bijzonder in de achtste klas. Waarom doen we dit in dit jaar? Renaissance en puberteit, lijnperspectief, atmosferisch perspectief, kleurenperspectief, …

Docent Filip Desmet

 

Workshop II VRIJ SCHEPPEN VANUIT KLEUR

Praktisch aan de slag met het schilderen vanuit de kleurbeleving, in het bijzonder in de tiende klas. Goethes kleurenleer als inhoud en als leidraad in de periode schilderen.

Docent Carine Allegaert

 

Workshop III BOETSEREN IN DE BOVENBOUW

In de workshop boetseren werken we aan het ervaren van de ruimte. Hoe voelt het om als 3 dimensionaal wezen te leven in een 3 dimensionale wereld. Door het vele computergebruik moeten we daar ook nog extra op gericht zijn. We werken aan de verschillende belevingen van het scheppen van innerlijke ruimte en ervaren van uiterlijke ruimte. Hierin kunnen we een opbouw vinden vertrekkende van de pubertijd naar de 12e klas toe. In verschillende oefeningen zullen we dat ervaarbaar maken.

Docent Ineke Van den Bosch

 

 

DEELNAME AAN WERKGROEP

Goede praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld.

De specifieke kenmerken van deze graad voor het vak P.O. worden besproken onder leiding van een moderator. Er kan ook stil gestaan worden bij bepaalde vraagstukken voor het vak: brede evaluatie, differentiatie, nieuwe thema’s vanuit de hervorming zoals cultureel bewustzijn en mediapedagogie.

Werkgroep MIDDENBOUW  (Elisabeth Makay)

Werkgroep BOVENBOUW (Patricia Roux)

 

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Onze annulatievoorwaarden kan je hier nalezen.

Bron afbeelding: Steinerschool Gent Kasteellaan, fotograaf: Janne Vanhemmens

Praktische info

Locatie: Steinerschool Gent Kasteellaan (ingang via Eendrachtstraat)

 

Programma:

Vanaf 9u onthaal (ingang Eendrachtstraat) locatie boekbindlokaal

9u30 Welkomswoord

9u45-11u00 Lezing leerlijn plastische opvoeding, Filip Desmet, locatie grote muziekklas 

11u-11u30 Pauze

11u30-12u00 Tijd voor vragen

12-13u Pauze

13-15u00 Workshop naar keuze

15u00-15u30 Pauze

15u30-16u30 Werkgroepen middenbouw en bovenbouw

16u30 tot 17u plenum, gezamenlijke afsluiting, locatie grote muziekklas 

17u Einde

Docent

Docent: Filip Desmet

Filip Desmet was veertig jaar lang leraar beeldende kunst en esthetica waarvan dertig jaar in de Gentse vestiging van M.S.V. Samen met echtgenote Carine Allegaert werkte hij mee aan de ontwikkeling van visie en leerplannen p.o. gedurende al die jaren. Naast en met het leraarschap is hij tevens steeds actief geweest als beeldend kunstenaar.

Meer info over: Filip Desmet