Toevoegen aan je kalender

Startdatum
19/10/2022 09:30
Einddatum
15/03/2023 16:30
Nodige ervaring
Voor iedereen (geen ervaring vereist)
Locatie
Antwerpen
Tijdstip
Tijdens schooluren, Buiten schooluren
Prijs

Gratis

Traject docentschap

Code cursus: 22NA12

Steinerpedagogische vormingsinitiatieven (in de PBD, in EduArta of elders) hebben steeds mensen nodig die zich blijven verdiepen, hun (jarenlange) ervaring willen overdragen en mee vorm willen geven aan de scholing van toekomstige generaties leraren. Met plezier stellen we vast dat er de laatste jaren nieuwe krachten bijkomen in het doceren, maar we blijven op zoek naar meer mensen! Zowel voor diegenen die al op de kar gesprongen zijn, als voor diegenen onder u voor wie het doceren nieuw is, willen we graag deze GRATIS bijscholing inrichten, om u de kans te geven zich (verder) te bekwamen in het doceren en misschien op die manier ook mogelijke onzekerheden daarin te overwinnen of nieuwe uitdagingen te vinden.We richten ons met deze uitnodiging naar een gevarieerde groep mensen: leraren met een brede onderwijservaring in de basis (kleuter en lager) en middelbare scholen, alsook artsen en kunstzinnig pedagogen. We gaan ervan uit dat ieder eigen expertise en interesses heeft die kunnen worden ingezet!

Wat mag je verwachten?
Er zijn vele manieren om aan verdiepend onderzoek te doen en om met de leerweg van de volwassene aan de slag te gaan. In deze bijscholing zullen dan ook verschillende invalshoeken worden onderzocht. Zo bouwen we o.a. op de expertise van NALM: New Adult Learning Movement: werken met de leerweg en -processen van de volwassene, gebaseerd op het holistisch antroposofisch mensbeeld.
• Je maakt kennis met de leerprocessen van de volwassene.
• Je leert ook je eigen doceerstijl beter kennen en ontplooien.
• Je verdiept je eigen leerproces aan de hand van eigen interesses en inhouden.
• Je krijgt een experimentele oefenruimte om je verder te scholen in het doceren en nieuwe dingen te proberen.

Deze bijscholing bestaat uit een traject van 5 hele vormingsdagen.

Inhoud programma 1ste jaar:

Dag 1 – woensdag 19 oktober 2022 :
• ontwikkeling bij individu, team en organisatie;
• de leerweg van de volwassene: een introductie;
• Theory U als archetypisch proces: een overzicht;
• Soulscape van de groep: waar liggen mijn passies als (toekomstig) docent en wat zijn mijn diepere intenties?

Dag 2 – zaterdag 26 november 2022 :
• leerprocessen: het leerproces voor de docent – het leerproces van de studenten;
• Wat is jouw persoonlijke onderzoeksvraag?
• oefenend aan de slag met de verschillende stappen in het leerproces;

Dag 3 – woensdag 11 januari 2023 :
• de ontmoeting: wat leeft er tussen de mensen: hoe maak je contact met de studenten en hoe bevorder je het contact tussen de studenten?
• de inhoud verdiepen en tot beleving brengen in de studenten;
• toepassen: hoe breng ik hoofd en hart in verbinding met elkaar in het doceren van mijn inhoud? Hoe zorg ik voor een flow en kan ik de inhoud op zo’n manier brengen dat het de harten opent?
• de positieve feedback;

Dag 4 – zaterdag 04 februari 2023 :
• individualiseren: waar wil ik mee aan de slag? wie ben ik als docent?
• de transformatie: wat laat ik los en wat vernieuw ik in mezelf?
• toepassen: hoe wek je de wil van de studenten? We oefenen de stap van het individualiseren in het doceren.

Dag 5 – woensdag 15 maart 2023 :
• toepassen: we gaan dieper in op de mogelijke methodieken die de verschillende stappen in het leerproces kunnen faciliteren (kunstzinnig werk, contemplatie, beweging,…);
• toepassing van de eigen doceerstijl: de groep als experimentele ruimte om de eigen doceerstijl te oefenen en constructieve feedback te krijgen

 

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Onze annulatievoorwaarden kan je hier nalezen.

Sessies

19/10/2022 09:30 19/10/2022 16:30 Scoutshuis, Antwerpen
26/11/2022 09:30 26/11/2022 16:30 De Es, Antwerpen
11/01/2023 09:30 11/01/2023 16:30 Scoutshuis, Antwerpen
04/02/2023 09:30 04/02/2023 16:30 Lohrangrin, Wilrijk
15/03/2023 09:30 15/03/2023 16:30 Scoutshuis, Antwerpen

Docenten

Docent: Arnout de Meyere

Arnout was jarenlang bovenbouwleraar in de steinerschool van Gent waar hij verschillende wetenschapsvakken gaf. Ook was hij een tijd actief als pedagogisch gemachtigde bij de directie. In zijn jonge jaren doctoreerde hij in Amerika als ingenieur maar werd geïnspireerd door de antroposofie waar hij zich ondertussen volledig in heeft verdiept. Momenteel coördineert hij de pedagogische…

Meer info over: Arnout de Meyere

Docent: Jaak Hillen

Jaak Hillen is zelfstandig kunstenaar. Hij richtte artObe op voor het ontwikkelen van scheppende processen in de beeldende kunst. Hij is bedreven in volwassenenvorming en voert onderzoek naar creatieprocessen. Hij doceert ook in de intensieve steinerpedagogische EduArta-opleiding.

Meer info over: Jaak Hillen

Docent: Klaar Aerts

Klaar Aerts heeft zich vanuit haar oorspronkelijke job als kleuterjuf gaandeweg ontpopt als expert in de steinerpedagogische inzichten aangaande de gezonde ontwikkeling van het jonge kind. De laatste 10 jaar is ze voornamelijk actief als pedagogisch begeleider van leerkrachten binnen de Steinerschoolbeweging in Vlaanderen. Daarnaast is ze werkzaam in de coördinatie van de internationale vereniging…

Meer info over: Klaar Aerts

Docent: Griet Van Raemdonck

Griet Van Raemdonck was jarenlang actief als leraar, pedagogisch begeleider, eindterm- en leerplanontwikkelaar. Vooral de vakdomeinen van taal en cultuur behoren tot haar interessegebied. Momenteel is Griet voorzitter van ECSWE (the European Council for Steiner Waldorf Education) waar ze zich onder andere bekommert om de internationaal verspreide nood aan lerarenopleiding voor steinerscholen. Zij doceert ook…

Meer info over: Griet Van Raemdonck

Praktische info

De bijscholing is voor iedereen die interesse heeft in het doceren. Je hoeft nog geen ervaring te hebben met het agogisch werk! Ken je een collega die volgens jouw potentie als docent heeft, geef dan deze uitnodiging verder.

De vorming gaat op woensdag door in Scoutshuis Hopper (Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen) en op zaterdagen in Steinerschool Lohrangrin (Ingang via Hof van Mols 29, 2610 Antwerpen).