Wie is wie?

Arnout De Meyere

Federatie:
dagelijks bestuur

Pedagogische Begeleidingsdienst:
coördinatie
begeleiding
vorming

Werner Govaerts

Federatie:
bestuur & dagelijks bestuur
vertegenwoordiger van de Federatie in ECSWE

Scholengemeenschap S.O.:
coördinerend directeur

Werner Govaerts

Federatie:
bestuur & dagelijks bestuur
vertegenwoordiger van de Federatie in ECSWE

Scholengemeenschap S.O.:
coördinerend directeur

Fleur Verborgt

Scholengemeenschap S.O.:
coördinator leerlingenbegeleiding secundair

Arnout De Meyere

Arnout De Meyere

Federatie: dagelijks bestuur
Pedagogische Begeleidingsdienst: coördinatie, begeleiding, vorming

Werner Govaerts

Werner Govaerts

Federatie: bestuur & dagelijks bestuur, vertegenwoordiger van de Federatie in ECSWE
Scholengemeenschap S.O.: coördinerend directeur

Fleur Verborgt

Fleur Verborgt

Scholengemeenschap S.O.: coördinator leerlingenbegeleiding secundair

Werner Govaerts

Werner Govaerts

Federatie: bestuur & dagelijks bestuur, vertegenwoordiger van de Federatie in ECSWE
Scholengemeenschap S.O.: coördinerend directeur

John Doe

John Doe

Directie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

John Doe

John Doe

Directie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

John Doe

John Doe

Directie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

John Doe

John Doe

Directie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Actueel

Geen chaos in het onderwijs zonder eindtermen

Op donderdag 1 april 2021 berichtte de pers dat er chaos in het onderwijs zou ontstaan indien het Grondwettelijk Hof de in februari jl. goedgekeurde eindtermen niet meer vóór de zomervakantie, maar bijvoorbeeld pas in september zou kunnen schorsen.°
Voor de steinerscholen zal er hoe dan ook géén chaos ontstaan, in gelijk welk scenario.

ONLINE video’s rond ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’

De pedagogische sectie heeft 4 korte voordrachten online ter beschikking geplaatst rond het thema ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’. Op deze pagina kan je doorklikken naar de video’s.

Steinerscholen vechten nieuwe eindtermen S.O. aan

Omdat het niet mogelijk is om met deze eindtermen, ook na de recente ingrepen, het eigen pedagogisch project in een aanvaardbare mate te realiseren.

Waarom hebben we eigenlijk wiskunde?

Leerlingen spenderen heel wat tijd in de schoolbanken aan lessen wiskunde. En, zoals ook elders in het onderwijslandschap gebeurt, komt elke leerling zo nu en dan wel eens aandraven met de gedachte: ‘Waarom hebben we eigenlijk wiskunde?’