Edmond Schoorel

Edmond Schoorel is kinderarts met ervaring als schoolarts in een vrijeschool en als kinderarts in verschillende ziekenhuizen. Sinds 1996 werkt hij in een multidisciplinair team in het Kindertherapeuticum. Zijn interessegebied is onder meer de rol van de lichamelijke constitutie bij ziekte en ontwikkelingsproblemen.

De invloed van moderne media op de ontwikkeling van het kind is voor hem een belangrijk vraagstuk. Samen met anderen werkt hij al vele jaren aan het thema “Bovenstroom en onderstroom” en hun betekenis voor de pedagogiek en praktische menskunde. De Nederlandse arts Frank Wijnbergh legde de basis voor dit studiethema van Rudolf Steiner. De hierdoor verkregen inzichten kunnen gemakkelijk vertaald worden naar opvoedkundige adviezen.