Eindtermen en leerplannen

Net zoals alle Vlaamse scholen hebben de steinerscholen de opdracht om eindtermen te bereiken. Aangezien de decretale eindtermen van de Vlaamse overheid onvoldoende ruimte laten voor de steinerscholen, die een heel eigen pedagogisch concept hebben, hebben de steinerscholen sinds 1997 consequent gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eigen, gelijkwaardige eindtermen te formuleren. Deze eigen eindtermen sluiten nauw aan bij het steinerpedagogisch concept.

Op basis van studiewerk en de verzameling van veel praktijkervaring groeiden de Vlaamse steinerschoolleerplannen, trouw aan de uitgangspunten van de pedagogie maar met veel ruimte voor variatie en schoolspecifieke keuzes. Het zijn leerplannen die de leraar niet vastzetten, maar haar juist uitnodigen om enthousiast telkens opnieuw vorm te geven aan de klaspraktijk.

Deze gemeenschappelijke leerplan-basis kan in de verschillende scholen leiden tot andere pedagogische beleidslijnen. In een goed opgebouwd werkplan zal een lerarenteam zijn pedagogische afspraken zichtbaar maken.

Je kan alle leerplannen van basis- en secundair onderwijs terugvinden onder het kopje documentatie.

Actueel

Winterhulp voor Oekraïne

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.