Eindtermen en leerplannen

Net zoals alle Vlaamse scholen, hebben de steinerscholen de opdracht om eindtermen en ontwikkelingsdoelen na te streven. Het standpunt van de steinerscholen in het actuele maatschappelijke discours omtrent de eindtermen vindt u hier.

Toen  bleek  dat de decretale eindtermen en ontwikkelingsdoelen – die voor alle Vlaamse scholen gelden – onvoldoende ruimte lieten voor de steinerscholen met een heel eigen pedagogisch concept, werd de mogelijkheid gecreëerd eigen eindtermen te formuleren. Zo konden de schoolbesturen van de steinerscholen eigen eindtermen en ontwikkelingsdoelen formuleren die nauw aansluiten bij het eigen pedagogisch concept.

Op basis van studiewerk en de verzameling van veel praktijkervaring, groeide een Vlaams leerplan, trouw aan de uitgangspunten van de pedagogie met veel ruimte voor beweging. Een leerplan dat de leraar niet vastzet, maar hem juist uitnodigt om enthousiast telkens opnieuw vorm te geven aan de klaspraktijk in de kleuterklas én in de lagere school.

Deze gemeenschappelijke leerplan-basis kan in de verschillende scholen leiden tot andere pedagogische beleidslijnen. In een goed opgebouwd schoolwerkplan zal een lerarenteam zijn pedagogische afspraken zichtbaar maken.

Tenslotte wil dit leerplan ook de nodige duidelijkheid scheppen voor de overheid. In deze zin heeft dit document dan ook een juridisch-informatief karakter. Het is de basis voor onze erkenning door de Vlaamse overheid.

Je kan alle leerplannen van basis- en secundair onderwijs terugvinden onder het kopje documentatie. Geef het onderwerp en/of het onderwijsniveau op van het leerplan/de leerplannen dat/die je zoekt, en je vindt meteen de documenten die je zoekt.

Actueel

Steinerscholen vechten nieuwe eindtermen S.O. aan

Omdat het niet mogelijk is om met deze eindtermen, ook na de recente ingrepen, het eigen pedagogisch project in een aanvaardbare mate te realiseren.

Waarom hebben we eigenlijk wiskunde?

Leerlingen spenderen heel wat tijd in de schoolbanken aan lessen wiskunde. En, zoals ook elders in het onderwijslandschap gebeurt, komt elke leerling zo nu en dan wel eens aandraven met de gedachte: ‘Waarom hebben we eigenlijk wiskunde?’

Goedkeuring eindtermen 2de en 3de graad

Ernstige twijfels moet je ernstig nemen!

Mmm, zo heerlijk in het midden

Zelfzorg in tijden van Corona, voor teams en individuele leerkrachten.