Eindtermen en leerplannen

Net zoals alle Vlaamse scholen, hebben de steinerscholen de opdracht om eindtermen en ontwikkelingsdoelen na te streven. Het standpunt van de steinerscholen in het actuele maatschappelijke discours omtrent de eindtermen vindt u hier.

Toen  bleek  dat de decretale eindtermen en ontwikkelingsdoelen – die voor alle Vlaamse scholen gelden – onvoldoende ruimte lieten voor de steinerscholen met een heel eigen pedagogisch concept, werd de mogelijkheid gecreëerd eigen eindtermen te formuleren. Zo konden de schoolbesturen van de steinerscholen eigen eindtermen en ontwikkelingsdoelen formuleren die nauw aansluiten bij het eigen pedagogisch concept.

Op basis van studiewerk en de verzameling van veel praktijkervaring, groeide een Vlaams leerplan, trouw aan de uitgangspunten van de pedagogie met veel ruimte voor beweging. Een leerplan dat de leraar niet vastzet, maar hem juist uitnodigt om enthousiast telkens opnieuw vorm te geven aan de klaspraktijk in de kleuterklas én in de lagere school.

Deze gemeenschappelijke leerplan-basis kan in de verschillende scholen leiden tot andere pedagogische beleidslijnen. In een goed opgebouwd schoolwerkplan zal een lerarenteam zijn pedagogische afspraken zichtbaar maken.

Tenslotte wil dit leerplan ook de nodige duidelijkheid scheppen voor de overheid. In deze zin heeft dit document dan ook een juridisch-informatief karakter. Het is de basis voor onze erkenning door de Vlaamse overheid.

Je kan alle leerplannen van basis- en secundair onderwijs terugvinden onder het kopje documentatie. Geef het onderwerp en/of het onderwijsniveau op van het leerplan/de leerplannen dat/die je zoekt, en je vindt meteen de documenten die je zoekt.

Actueel

Factsheet steinerscholen in België

Op onze factsheet vind je een heleboel feitelijke gegevens: globale leerlingenaantallen, evolutie van het aantal leerlingen, aantal scholen in België en in Europa enz.

World Waldorf School List geactualiseerd

De World Waldorf School List is weer helemaal up-to-date! Je vindt er de adressen en telefoonnummers van alle steinerscholen van over de hele wereld.

Cursisten van Eduarta spreken hun appreciatie uit

In een authentiek ‘corona’-filmpje, ingesproken voor en gefilmd met laptops en smartphones, spreken cursisten over hun ervaringen met de lerarenopleiding van Eduarta.

Vlaamse regering keurt vervangende eindtermen goed

De schoolbesturen van de secundaire steinerscholen zijn zeer verheugd met de erkenning die spreekt uit de beslissing van de Vlaamse regering op 10 april 2020 om de door hen ingediende eigen eindtermen voor de 1ste graad S.O. gelijkwaardig te verklaren met de eindtermen van de overheid.