Vorming en nascholing 2022-2023

Hieronder vind je de chronologische lijst van vormingen. Je kan selectiever te werk gaan door te filteren op 6 rubrieken.

Bij ‘Richtingen’ kan je kiezen ‘voor individuele leraren en belangstellenden’,‘ConduArta: voor leiders, begeleiders en opleiders’, ‘extern aanbod’ & ‘internationaal aanbod’Alle info en inschrijvingsmogelijkheden vind je door op de specifieke cursus te klikken.

 • Euritmia

  Gent

  Modulaire opleiding om lessen euritmie te kunnen geven. Meer info en inschrijven op www.euritmia.be.

  Meer info

 • Alchemie van het alledaagse

  Jaartraject antroposofie en levenskunst

  Meer info

 • Startersinitiatie voor middelbare-schoolleraren

  Gent, Leuven, Lier, Antwerpen

  Thema’s waarin we ons dit jaar verdiepen zijn: krachtlijnen van de Steinerpedagogie, brillen om naar verschillende leerlingen te kijken, zelfzorg en verdieping, het leerplan volgens de ontwikkeling van het denken en het delen van ervaringen uit de praktijk.

  Meer info

 • Startersinitiatie voor peuter- en kleuterleerkrachten

  Dit traject is voor startende peuter- en kleuterleerkrachten werkzaam in een steinerschool. Het gaat om een 3-jaars programma, waarbij vorming gecombineerd wordt met werkplek leren. Verschillende aandachtspunten van de steinerpedagogie worden om beurt behandeld worden in verschillende modules. Het doel van dit traject is het ontwikkelen van een brede basis steinerpedagogie voor het jonge kind.

  Meer info

 • International Refresher Course Week

  internationale week in Kassel, ook met online sessies, deze keer omtrent de 12e klas Meer info en inschrijven op https://www.lehrerseminar-forschung.de/weiterbildung/internationale-fortbildung-oberstufe

  Meer info

 • 11th World Teachers Conference

  Een internationale week in Dornach, vol uitwisseling en verdieping. Meer info en inschrijven op https://www.goetheanum-paedagogik.ch/en/events/world-teachers-conference

  Meer info

Actueel

Winterhulp voor Oekraïne

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.