Vorming en nascholing 2022-2023

Hieronder vind je de chronologische lijst van vormingen. Je kan selectiever te werk gaan door te filteren op 6 rubrieken.

Bij ‘Richtingen’ kan je kiezen ‘voor individuele leraren en belangstellenden’,‘ConduArta: voor leiders, begeleiders en opleiders’, ‘extern aanbod’ & ‘internationaal aanbod’Alle info en inschrijvingsmogelijkheden vind je door op de specifieke cursus te klikken.

 • Startersinitiatie voor middelbare-schoolleraren

  Lier, Antwerpen, Gent, Leuven

  Thema’s waarin we ons dit jaar verdiepen zijn: krachtlijnen van de Steinerpedagogie, brillen om naar verschillende leerlingen te kijken, zelfzorg en verdieping, het leerplan volgens de ontwikkeling van het denken en het delen van ervaringen uit de praktijk.

  Meer info

 • Poppenspel voor peuter- en kleuterleraren

  Antwerpen

  Het doel is dat de deelnemers een zeer eenvoudig poppenspel kunnen spelen in de klas. Aangevuld met enkele (hopelijk inspirerende) voorbeelden en een verhalenbundel, om iedereen goesting te doen krijgen en ook om concreet materiaal aan te reiken om in de klas te gebruiken.

  Meer info

 • Startersinitiatie voor peuter- en kleuterleerkrachten

  Dit traject is voor startende peuter- en kleuterleerkrachten werkzaam in een steinerschool. Het gaat om een 3-jaars programma, waarbij vorming gecombineerd wordt met werkplek leren. Verschillende aandachtspunten van de steinerpedagogie worden om beurt behandeld worden in verschillende modules. Het doel van dit traject is het ontwikkelen van een brede basis steinerpedagogie voor het jonge kind.

  Meer info

 • Inleiding in de menskunde – Antwerpen

  Antwerpen

  Tijdens deze drie zaterdagvoormiddagen maak je kennis met de uitgangspunten van de antroposofische menskunde, de onmisbare basis voor de steinerpedagogie die het kind in zijn totale wezen wil benaderen.

  Meer info

 • Vakdag muziek

  Gent

  Het is zover: er is een (gratis) vakdag muziek gepland! Leraren uit de basisscholen, met ervaring of interesse in muziekpedagogie kunnen zich verdiepen in de steinerpedagogische aanpak en achtergrond door uitwisseling met Matthijs Overmars. Parallel zorgt Wouter Beeckman voor verdieping van de muziekdidactiek bij middelbare-schoolleraren. Er is een gemeenschappelijke opmaat voor de twee groepen waartussen…

  Meer info

 • Verbindend gezag bij grensoverschrijdend gedrag

  Antwerpen

  In deze vorming leren we hoe we toch nog respect kunnen ontwikkelen en tonen, ondanks de vele conflicten, sancties. Vele kinderen en jongeren ontwikkelen meerdere gedragsvormen om zich beter te voelen, aandacht te krijgen, moeilijkheden aan te pakken. Een aantal kinderen en jongeren hebben die gelegenheid niet en moeten het vaak stellen met één gedragspatroon, te pas en te onpas toegepast, vaak uitvergroot.

  Meer info

 • Seksueel-relationele opvoeding 10 – 14 jaar

  Gent

  In deze bijscholing bekijken we de ontwikkeling en de ontwikkelingsvragen op het gebied van seksuele en relationele opvoeding van het tienjarige kind tot de jong volwassene.

  Meer info

 • Praktijkdag: Digital storytelling bij persoonlijke en creatieve verwerking van leerstof 

  Doelgroep: leraren van middelbare scholen

  Van storytelling tot digital storytelling.
  Hoe kunnen we leerlingen in de middelbare school leerstof creatief en persoonlijk laten verwerken via (digitale) media?

  Meer info

 • Bothmergymnastiek in de basisschool

  Antwerpen

  Dit bewegingsonderwijs bestaat uit een reeks bewegingssequenties die zijn aangepast aan de verschillende door Steiner vastgestelde ontwikkelingsstadia van het kind. De door hem beschreven oefeningen worden gebruikt in het educatieve veld en in therapeutisch werk met volwassenen en kinderen.

  Meer info

 • Vakdag LO

  Deze vakdag is enkel voor de leraren van de Vlaamse steinerscholen, basisschool. De vakdag is gratis.

  Meer info

Actueel

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.

Daalt de kwaliteit van het onderwijs?

Het is bijna subversief om inzake de kwaliteit van het onderwijs de steeds weer beklemtoonde daling in vraag te durven stellen. Nochtans is dat dringend nodig.

Nieuwe steinerschool in Limburg (Opitter)

Het Leerhuis ontstond door een 11-jarige die de school zo beu was dat de ouders besloten over te gaan tot thuisonderwijs. Dat was niet zo evident en samenwerken met andere ouders was quasi uitgesloten omdat gezinnen geen keuze hebben als beiden uit werken gaan.