Toevoegen aan je kalender

Startdatum
11/02/2025 09:30
Einddatum
11/02/2025 15:30
Focus
agogische vorming (voor taken buiten de klas)
Onderwijsniveau
secundair onderwijs, basisonderwijs
Tijdstip
voorjaar
Prijs

110 euro

Locatie
Gent
Plaats

Kasteellaan 435, 9000 Gent

Mensgerichte kwaliteitsontwikkeling 2024-2025

Code cursus: 25VLA02

Beschrijving

Het ontwikkelen van kwaliteit gebeurt liefst volgens een holistisch mensbeeld met aandacht voor kennis, vaardigheden, persoonlijkheidsontwikkeling en sociale competenties van alle actoren binnen een schoolorganisatie. Het uitgangspunt is om kwaliteit op twee verschillende manieren te ontwikkelen, enerzijds op een zo objectief mogelijke manier aan de hand van monitoring van standaarden en de daarbij horende acties (borgen en bijsturen), en anderzijds op een meer subjectieve menselijke manier en de daarbij horende ontwikkelingskansen voor het individu. Dit laatste kunnen we ook mensgerichte kwlaiteitsontwikkeling noemen. In deze vorming gaan we aan de slag met enkele uitgangspunten van deze mensgerichte kwaliteitsontwikkeling. We gaan uit van authenticiteit als hefboom om cyclisch, geïntegreerd, doelgericht en systematisch aan de slag te gaan 

Inschrijven

Inschrijven kan via de link hieronder tot en met 4 februari 2025. De inschrijvingskost bedraagt 110 euro. Bij je inschrijving kan je aangeven of de inschrijvingskost wordt betaald door jouw school, dan wel je zelf instaat voor de betaling.

Van zodra je je inschrijft, is ons annuleringsbeleid van toepassing. Deze kan je hier nalezen.

Sessies

11/02/2025 09:30 11/02/2025 15:30 Landwijzer Gent

Docent

Docent: Kevin Caestecker

Kevin was een tiental jaren bovenbouwleraar in MSV Brugge en Gent waar hij verschillende wetenschapsvakken en wiskunde gaf. In zijn twintigerjaren koos hij ervoor om dierenarts te worden, maar werd daarna vrij snel geïnspireerd door de antroposofie. Doorheen de jaren van les geven raakt hij meer en meer gebeten door het begrip onderwijskwaliteit en hoe dit…

Meer info over: Kevin Caestecker