Kevin Caestecker

Kevinwas een tiental jaren bovenbouwleraar in MSV Brugge en Gent waar hij verschillende wetenschapsvakken en wiskunde gaf. In zijn twintigerjaren koos hij ervoor om dierenarts te worden, maar werd daarna vrij snel geïnspireerd door de antroposofie. Doorheen de jaren van les geven raakte hij meer en meer gebeten door het begrip onderwijskwaliteit en hoe dit begrip zich verhoudt binnen het geheel van de steinerpedagogie. Kevin werkt ook reeds enkele jaren mee aan het herschrijven van het curriculum wetenschappen en wiskunde van de middenbouw en bovenbouw. Momenteel coördineert hij de pedagogische begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen.