Toevoegen aan je kalender

Startdatum
05/10/2024 09:00
Einddatum
10/03/2025 00:00
Focus
pedagogische vorming
Onderwijsniveau
secundair onderwijs, basisonderwijs
Tijdstip
najaar
Prijs

250 euro voor de volledige vormingsreeks of 80 euro per sessie

Locatie
Antwerpen, Gent

Menskunde in de praktijk 2024-2025

Code cursus: 24NF03

Beschrijving

Deze vormingsreeks bestaat uit 4 sessies. Elke sessie legt de focus op een afzonderlijk thema binnen Menskunde. Hieronder lees je meer:

Menskunde in de praktijk I – Belang van de beeldende wereld

Datum: 05/10/2024

De beeldende wereld is een wereld vol waarheid. De mythologieën moeten wel op een andere manier gelezen worden om die waarheid te ontdekken. Voor leerlingen is die beeldende taal voeding voor de ziel. Aan de hand van de vertelstof (van 1 tot 12) zoeken we de waarheid achter bepaalde beelden en kijken bij welke leeftijdsfase die verhalen het beste aansluiten. Aan bod komen: mythologieën uit verschillende culturen, verhalen uit de literatuur en pedagogische verhalen. Daarbij vertalen we die inhoud naar de pedagogische praktijk in een bepaalde klas en zoeken naar de verrijking van vertellend lesgeven. 

Menskunde in de praktijk II – De ongetemde wil

Datum: 07/12/2024

De wil is een kracht en een mysterie. Kinderen worden ermee geboren. De wil voert hen onze wereld binnen. We willen de kinderen daarin graag rijkelijk voeden en ze helpen om de wil in goede banen te leiden.
Steiners visie op de menselijke ziel en op de opvoeding, op het ordenen van de wil, is verrassend actueel. Met citaten uit de cyclus ‘Algemene Menskunde’ en uit ‘Genezend Opvoeden’ gaan we aan de slag. We bouwen samen het beeld op van het kind dat zo vol is van energie en fantasie… en van vragen aan ons. Vele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk zullen dit beeld rijkelijk kleuren.Hopelijk zullen we elkaar daarmee nieuwe inzichten en handvatten aanreiken.

Menskunde in de praktijk III – Het Waldorfleerbegrip

Datum: 01/02/2025

Hoe leren leerlingen binnen (en misschien vooral buiten) de steinerschoolmuren? Bestaat er zoiets als een manier waarop binnen de steinerpedagogie naar leren wordt gekeken? Moeten we als steinerleraar specifieke effectieve didactische methodieken gebruiken om leerlingen te laten leren? … Dit zijn slechts enkele vragen die de focus van deze sessie duidelijk maken. Grosso modo kunnen we stellen dat een samenspel van het individueel laten doordringen van de lesstof tot werkelijke begripsvorming en het tegelijk de leerlingen in de wereld te laten staan, worden geïntegreerd tot een onderzoekende lerende houding. Benieuwd naar wat dit in de onderwijsleerpraktijk betekent? Deze sessie beoogt alvast een aantal menskundige principes over leren in de praktijk te willen brengen.

Menskunde in de praktijk IV – Een hart voor ongehoorzaamheid: oefenen van de waarneming

Datum: 15/03/2025

Na een introductie waarin enkele facetten van de wilsopvoeding worden toegelicht, gaan we aan de slag met praktijkvoorbeelden. Elke deelnemer krijgt de kans om haar/zijn ervaring met ongehoorzaam gedrag (via een lichte kunstvorm) in beeld te brengen. Iedereen oefent om op gestructureerde wijze te observeren en feedback te geven. Zo rijpt de vaardigheid om door te dringen naar de essentie die verscholen zit achter het uiterlijke fenomeen.

Inschrijven

De inschrijvingskost bedraagt:

  • 250 euro als je je inschrijft voor de volledige vormingsreeks.
  • 80 euro per sessie als je je afzonderlijk per vormingsdatum inschrijft.

Je geniet dus van 10% korting als je je voor de hele reeks inschrijft.

Bij je inschrijving kan je aangeven of de inschrijvingskost wordt betaald door jouw school, dan wel je zelf instaat voor de betaling.

Van zodra je je inschrijft, is ons annuleringsbeleid van toepassing. Deze kan je hier nalezen.

Inschrijven kan via de link hieronder:

Deadlines om je in te schrijven:

  • Volledige reeks Menskunde in de praktijk: inschrijven kan tot en met 28/09/2024
  • Menskunde in de praktijk I: inschrijven kan tot en met 28/09/2024
  • Menskunde in de praktijk II – inschrijven kan tot en met 01/12/2024
  • Menskunde in de praktijk III – inschrijven kan tot en met 25/01/2025
  • Menskunde in de praktijk IV – inschrijven kan tot en met 08/03/2025

Sessies

05/10/2024 09:30 05/10/2024 12:30 Menskunde in de praktijk I - Het belang van de beeldende wereld (Tom-Willem Vansweevelt) kantoor Federatie Steinerscholen Antwerpen
07/12/2024 09:30 07/12/2024 12:30 Menskunde in de praktijk II - De ongetemde wil (Luc Vandecasteele en Mia Lemaître) kantoor Federatie Steinerscholen Antwerpen
01/02/2025 09:30 01/02/2025 12:30 Menskunde in de praktijk III - Het Waldorfleerbegrip (Kevin Caestecker) Landwijzer vzw Gent
15/03/2025 09:30 15/03/2025 12:30 Menskunde in de praktijk IV - (Arnout de Meyere) Landwijzer vzw Gent

Praktische info

De sessies in Antwerpen zullen doorgaan in het kantoor van de Federatie Steinerscholen, gelegen in de Diksmuidelaan 127, Antwerpen.
De sessies in Gent zullen doorgaan in de gebouwen van Landwijzer vzw, gelegen in de Kasteellaan 435, Gent

Voor sessie I op 5 oktober wordt gevraagd om een verhaal mee te brengen dat je in jouw klas vertelt.
Voor sessie II op 7 december wordt gevraagd om gemakkelijke kledij en schoeisel te dragen zodat jullie gemakkelijk kunnen bewegen.

Docenten

Docent: Tom-Willem Vansweevelt

Euritmiepedagoog en klassenleerkracht. Werkend op de middenbouw in Bergen (Nederland). 

Meer info over: Tom-Willem Vansweevelt

Docent: Luc Vandecasteele

Luc Vandecasteele was huisarts van mei 1980 tot aan zijn pensionering einde 2019. In 1979-80 volgde hij de opleiding in de antroposofische geneeskunde in Nederland, na afronding van de universitaire opleiding tot arts in 1978. Sinds de prille jaren ’80 tot op heden is hij adviserend schoolarts in de Michaelischool in Aalst, en sinds de…

Meer info over: Luc Vandecasteele

Docent: Mia Lemaître

Mia Lemaitre is na een korte carrière als vroedvrouw, euritmie en heileuritmie gaan studeren in Stuttgart. Terug in België, na 8 jaar Duitsland, is ze getrouwd en kreeg ze 4 zonen. Toen de jongste zoon naar de kleuterklas ging, kon ze haar passie, namelijk de de kleuter euritmie uitdragen en in de praktijk brengen op…

Meer info over: Mia Lemaître

Docent: Kevin Caestecker

Kevin was een tiental jaren bovenbouwleraar in MSV Brugge en Gent waar hij verschillende wetenschapsvakken en wiskunde gaf. In zijn twintigerjaren koos hij ervoor om dierenarts te worden, maar werd daarna vrij snel geïnspireerd door de antroposofie. Doorheen de jaren van les geven raakte hij meer en meer gebeten door het begrip onderwijskwaliteit en hoe dit…

Meer info over: Kevin Caestecker

Docent: Arnout de Meyere

Arnout maakte op 35-jarige leeftijd de overstap naar het leraarschap, na jaren ervaring als academicus en als ontwerpingenieur. In de bovenbouw van de middelbare steinerschool in Gent gaf hij wetenschapsvakken, cultuurbeschouwing, Parcival en Faust-periodes. Hij was er ook enkele jaren schoolleider (pedagogisch gevolmachtigde). Na zeven jaren coördinatorschap van de pedagogische begeleidingsdienst vervult hij nu opnieuw…

Meer info over: Arnout de Meyere