Handleiding Schoolbeleid voor Onderwijskwaliteit

Advies bij deze handleiding

De Pedagogische Begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen heeft als decretale opdracht de steinerscholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen kwaliteitsbeleid. In deze handleiding komen onderstaande onderwerpen aan bod – afzonderlijk te downloaden als pdf – die inspiratie kunnen bieden om onderwijskwaliteit professioneel te benaderen. (Hoofdstukken met * zijn nog in opbouw.)

Inhoud

1. Advies bij deze handleiding pdf

2. Eigen visie op onderwijskwaliteit pdf

3. Mijn Steinerschool is OK pdf

4. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal pdf

5. De leerkrachten en de klaspraktijk pdf

6. Leerlingenbegeleiding pdf

7. Omgaan met diversiteit pdf

8. Rapportering en oriëntering* pdf8

9. Personeelsbeleid en professionalisering pdf

10. Bedding voor ontwikkelingsprocessen pdf

11. Het schoolbeleid ontwikkelt kwaliteit pdf

12. Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne* pdf12

13. Financieel beleid* pdf13

14. Zelfevaluatie* pdf14

15. Voorlichting bij doorlichting pdf

16. De weg is het doel pdf

Graag de hele handleiding in één document?

Download hier de volledige handleiding “Schoolbeleid voor onderwijskwaliteit”.

Bijkomende vragen of opmerkingen?

Contacteer arnout.de.meyere@steinerscholen.be

Actueel

Goedkeuring eindtermen 2de en 3de graad

Ernstige twijfels moet je ernstig nemen!

Mmm, zo heerlijk in het midden

Zelfzorg in tijden van Corona, voor teams en individuele leerkrachten.

Nieuwe eindtermen S.O. bedreigen de onderwijskwaliteit

Net als Katholiek Onderwijs Vlaanderen stellen de steinerscholen dat de nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad S.O. zo talrijk en zo gedetailleerd zijn dat ze de onderwijsvrijheid schaden en de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang brengen.

Fédération Pédagogie Steiner-Waldorf organiseert congres met Christof Wiechert

De “Fédération Pédagogie Steiner-Waldorf en France” organiseert op 17 en 18 oktober een congres met Christof Wiechert. Je kan dit congres gratis volgen online.