Handleiding Schoolbeleid voor Onderwijskwaliteit

Advies bij deze handleiding

De Pedagogische Begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen heeft als decretale opdracht de steinerscholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen kwaliteitsbeleid. In deze handleiding komen onderstaande onderwerpen aan bod  die inspiratie kunnen bieden om onderwijskwaliteit professioneel te benaderen.

Download hier het document Handleiding Schoolbeleid voor onderwijskwaliteit.

Inhoud

1. Advies bij deze handleiding

2. Eigen visie op onderwijskwaliteit

3. Mijn Steinerschool is OK

4. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal

5. De leerkrachten en de klaspraktijk

6. Leerlingenbegeleiding

7. Omgaan met diversiteit

8. Rapportering en oriëntering*

9. Personeelsbeleid en professionalisering

10. Bedding voor ontwikkelingsprocessen

11. Het schoolbeleid ontwikkelt kwaliteit

12. Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

13. Financieel beleid

14. Zelfevaluatie

15. Voorlichting bij doorlichting

16. De weg is het doel

Bijkomende vragen of opmerkingen?

Contacteer arnout.de.meyere@steinerscholen.be

Actueel

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.

Daalt de kwaliteit van het onderwijs?

Het is bijna subversief om inzake de kwaliteit van het onderwijs de steeds weer beklemtoonde daling in vraag te durven stellen. Nochtans is dat dringend nodig.

Nieuwe steinerschool in Limburg (Opitter)

Het Leerhuis ontstond door een 11-jarige die de school zo beu was dat de ouders besloten over te gaan tot thuisonderwijs. Dat was niet zo evident en samenwerken met andere ouders was quasi uitgesloten omdat gezinnen geen keuze hebben als beiden uit werken gaan.

Oorlog in Oekraïne

Naar aanleiding van het geweld in Oekraïne sluiten de Federatie van Steinerscholen, de European Council for Steiner Waldorf Education en de Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners zich aan bij wat Catherine M. Russell, executive director van UNICEF zei.