Handleiding Schoolbeleid voor Onderwijskwaliteit

Advies bij deze handleiding

De Pedagogische Begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen heeft als decretale opdracht de steinerscholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen kwaliteitsbeleid. In deze handleiding komen onderstaande onderwerpen aan bod  die inspiratie kunnen bieden om onderwijskwaliteit professioneel te benaderen.

Download hier het document Handleiding Schoolbeleid voor onderwijskwaliteit.

Inhoud

1. Advies bij deze handleiding

2. Eigen visie op onderwijskwaliteit

3. Mijn Steinerschool is OK

4. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal

5. De leerkrachten en de klaspraktijk

6. Leerlingenbegeleiding

7. Omgaan met diversiteit

8. Rapportering en oriëntering*

9. Personeelsbeleid en professionalisering

10. Bedding voor ontwikkelingsprocessen

11. Het schoolbeleid ontwikkelt kwaliteit

12. Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

13. Financieel beleid

14. Zelfevaluatie

15. Voorlichting bij doorlichting

16. De weg is het doel

Bijkomende vragen of opmerkingen?

Contacteer arnout.de.meyere@steinerscholen.be

Actueel

Poëzie is het hart van de Steinerschool

Winterhulp voor Oekraïne

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.