Handleiding Schoolbeleid voor Onderwijskwaliteit

Advies bij deze handleiding

De Pedagogische Begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen heeft als decretale opdracht de steinerscholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen kwaliteitsbeleid. In deze handleiding komen onderstaande onderwerpen aan bod – afzonderlijk te downloaden als pdf – die inspiratie kunnen bieden om onderwijskwaliteit professioneel te benaderen. (Hoofdstukken met * zijn nog in opbouw.)

Inhoud

1. Advies bij deze handleiding pdf

2. Eigen visie op onderwijskwaliteit pdf

3. Mijn Steinerschool is OK pdf

4. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal pdf

5. De leerkrachten en de klaspraktijk pdf

6. Leerlingenbegeleiding pdf

7. Omgaan met diversiteit pdf

8. Rapportering en oriëntering* pdf8

9. Personeelsbeleid en professionalisering pdf

10. Bedding voor ontwikkelingsprocessen pdf

11. Het schoolbeleid ontwikkelt kwaliteit pdf

12. Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne* pdf12

13. Financieel beleid* pdf13

14. Zelfevaluatie* pdf14

15. Voorlichting bij doorlichting pdf

16. De weg is het doel pdf

Graag de hele handleiding in één document?

Download hier de volledige handleiding “Schoolbeleid voor onderwijskwaliteit”.

Bijkomende vragen of opmerkingen?

Contacteer arnout.de.meyere@steinerscholen.be

Actueel

Factsheet steinerscholen in België

Op onze factsheet vind je een heleboel feitelijke gegevens: globale leerlingenaantallen, evolutie van het aantal leerlingen, aantal scholen in België en in Europa enz.

World Waldorf School List geactualiseerd

De World Waldorf School List is weer helemaal up-to-date! Je vindt er de adressen en telefoonnummers van alle steinerscholen van over de hele wereld.

Cursisten van Eduarta spreken hun appreciatie uit

In een authentiek ‘corona’-filmpje, ingesproken voor en gefilmd met laptops en smartphones, spreken cursisten over hun ervaringen met de lerarenopleiding van Eduarta.

Vlaamse regering keurt vervangende eindtermen goed

De schoolbesturen van de secundaire steinerscholen zijn zeer verheugd met de erkenning die spreekt uit de beslissing van de Vlaamse regering op 10 april 2020 om de door hen ingediende eigen eindtermen voor de 1ste graad S.O. gelijkwaardig te verklaren met de eindtermen van de overheid.