Handleiding Schoolbeleid voor Onderwijskwaliteit

Advies bij deze handleiding

De Pedagogische Begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen heeft als decretale opdracht de steinerscholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen kwaliteitsbeleid. In deze handleiding komen onderstaande onderwerpen aan bod – afzonderlijk te downloaden als pdf – die inspiratie kunnen bieden om onderwijskwaliteit professioneel te benaderen. (Hoofdstukken met * zijn nog in opbouw.)

Inhoud

1. Advies bij deze handleiding pdf

2. Eigen visie op onderwijskwaliteit pdf

3. Mijn Steinerschool is OK pdf

4. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal pdf

5. De leerkrachten en de klaspraktijk pdf

6. Leerlingenbegeleiding pdf

7. Omgaan met diversiteit pdf

8. Rapportering en oriëntering* pdf8

9. Personeelsbeleid en professionalisering pdf

10. Bedding voor ontwikkelingsprocessen pdf

11. Het schoolbeleid ontwikkelt kwaliteit pdf

12. Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne* pdf12

13. Financieel beleid* pdf13

14. Zelfevaluatie* pdf14

15. Voorlichting bij doorlichting pdf

16. De weg is het doel pdf

Graag de hele handleiding in één document?

Download hier de volledige handleiding “Schoolbeleid voor onderwijskwaliteit”.

Bijkomende vragen of opmerkingen?

Contacteer arnout.de.meyere@steinerscholen.be

Actueel

Eindtermen 2de en 3de graad niet geschorst – hoe nu verder?

Op 22 juli 2021 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin de verzoeken tot schorsing van de nieuwe eindtermen worden verworpen…

Geen chaos in het onderwijs zonder eindtermen

Op donderdag 1 april 2021 berichtte de pers dat er chaos in het onderwijs zou ontstaan indien het Grondwettelijk Hof de in februari jl. goedgekeurde eindtermen niet meer vóór de zomervakantie, maar bijvoorbeeld pas in september zou kunnen schorsen.°
Voor de steinerscholen zal er hoe dan ook géén chaos ontstaan, in gelijk welk scenario.

ONLINE video’s rond ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’

De pedagogische sectie heeft 4 korte voordrachten online ter beschikking geplaatst rond het thema ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’. Op deze pagina kan je doorklikken naar de video’s.

Steinerscholen vechten nieuwe eindtermen S.O. aan

Omdat het niet mogelijk is om met deze eindtermen, ook na de recente ingrepen, het eigen pedagogisch project in een aanvaardbare mate te realiseren.