Nieuwe minimumdoelen voor 2e en 3e graad S.O.

13-07-2023

Op woensdag 12 juli 2023 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor de nieuwe minimumdoelen voor de 2e en 3e graad S.O. Samen met de andere koepels hebben de steinerscholen bijgedragen aan de snelle totstandkoming van deze nieuwe minimumdoelen, nadat de in 2020-21 opgestelde eindtermen in juni 2022 door het Grondwettelijk Hof werden vernietigd. De huidige minimumdoelen zijn beperkter in aantal en soberder geformuleerd en bijgevolg meer grondwetconform dan de vernietigde eindtermen. Bovendien zijn ze ook minder didactisch sturend, waardoor ze meer ruimte bieden voor de leraren en de kwaliteit van het onderwijs ten goede zullen komen.

Een kort bericht hierover is te vinden op de website van de VRT (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/07/13/vlaams-parlement-keurt-minimumdoelen-2e-en-3e-graad-middelbaar-g/). Hans Annoot en Werner Govaerts gaven hierover een interview aan De Standaard (https://www.standaard.be/cnt/dmf20230712_96789877 – enkel voor abonnees).

De Federatie Steinerscholen is verheugd ten aanzien van dit beperktere pakket minimumdoelen slechts voor een beperkt aantal doelen uit een beperkt aantal sleutelcompetenties gelijkwaardigheid te zullen moeten aanvragen. Het betreft minimumdoelen die de steinerscholen, omwille van hun alternatieve visie op een aantal leertrajecten, niet in de derde maar in de tweede graad, ofwel omgekeerd, willen realiseren. De nieuwe leerplannen die de steinerscholen vanaf 1 september 2023 zullen gebruiken, gaan reeds uit van deze vervangende minimumdoelen.

Actueel

Nieuwe minimumdoelen voor 2e en 3e graad S.O.

Op woensdag 12 juli 2023 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor de nieuwe minimumdoelen voor de 2e en 3e graad S.O.

Poëzie is het hart van de Steinerschool

Een gedicht van Wilbert Lambrecht.

Winterhulp voor Oekraïne

De ECSWE werkt samen met de internationale hulporganisatie Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners om de steiner/waldorf-beweging in Oekraïne te helpen overleven.

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Vanaf 1 april 2022 is de pedagogische begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen een actieve partner van HERMMES