Contactgegevens

Pedagogische Begeleidingsdienst:
Arnout De Meyere
Tel. 0493/77 14 54
arnout.de.meyere@steinerscholen.be

Scholengemeenschap basisonderwijs:
Floris Bekkers
Tel.: 0469/11 65 77
floris.bekkers@steinerscholen.be

Scholengemeenschap secundair onderwijs:
Werner Govaerts
Tel. 0486/39 22 09
werner.govaerts@steinerscholen.be

De bestuurders van de vzw Federatie Steinerscholen zijn:
Floris Bekkers, Paul Buyck, Bart De Maré, Werner Govaerts, Tine Schürg

Wie is wie?

Floris Bekkers

Floris Bekkers

Federatie:
bestuur

Scholengemeenschap Basisonderwijs:
coördinerend directeur
voorzitter stuurgroep

Directeur Steinerschool Lohrangrin Wilrijk

Kevin Caestecker

Kevin Caestecker

Scholengemeenschap S.O.:
stafmedewerker

Enya Cornelis

Enya Cornelis

Scholengemeenschap S.O.:
stafmedewerker

Liesbeth Criem

Liesbeth Criem

Federatie:
bestuur

Scholengemeenschap Basisonderwijs:
coördinerend directeur

Katrien De Duffeleer

Katrien De Duffeleer

Scholengemeenschap Basisonderwijs.:
stafmedewerker

Bart De Maré

Bart De Maré

Federatie:
bestuur

Directeur Steinerschool Hibernia basis Antwerpen

Arnout De Meyere

Arnout De Meyere

Federatie:
dagelijks bestuur

Pedagogische Begeleidingsdienst:
coördinatie
begeleiding
vorming

Cindy Dittmer

Cindy Dittmer

Federatie:
boekhouding

Scholengemeenschap Basisonderwijs :
stafmedewerker
preventie

Wim Foquet

Wim Foquet

Scholengemeenschap S.O.:
stafmedewerker

Toon Gijsel

Toon Gijsel

Scholengemeenschap S.O.:
stafmedewerker

Pedagogische begeleidingsdienst:
stafmedewerker

Katrien Goris

Katrien Goris

Pedagogische begeleidingsdienst:
stafmedewerker

Werner Govaerts

Werner Govaerts

Federatie:
bestuur (voorzitterschap) & dagelijks bestuur
vertegenwoordiger van de Federatie in ECSWE

Scholengemeenschap S.O.:
coördinerend directeur
voorzitter stuurgroep

Inez Hoefnagels

Inez Hoefnagels

Scholengemeenschap S.O.:
stafmedewerker

Lieselotte Mombaerts

Lieselotte Mombaerts

Pedagogische Begeleidingsdienst:
stafmedewerker
website

Julie Petitjean

Julie Petitjean

Pedagogische Begeleidingsdienst:
begeleider taalbeleid

Tine Schürg

Tine Schürg

Federatie:
bestuur
vertegenwoordiger van de Federatie in OKO

Evelyn Van Caster

Evelyn Van Caster

Okoplus:
coördinator
competentiebegeleider
ondersteuner

Fien Van der Haegen

Fien Van der Haegen

Pedagogische begeleidingsdienst:
stafmedewerker media-educatie

Inneke van Esbroeck

Inneke van Esbroeck

Pedagogische Begeleidingsdienst:
stafmedewerker & docent

Nikki Verloy

Nikki Verloy

Scholengemeenschap Basisonderwijs:
stafmedewerker

Actueel

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.

Daalt de kwaliteit van het onderwijs?

Het is bijna subversief om inzake de kwaliteit van het onderwijs de steeds weer beklemtoonde daling in vraag te durven stellen. Nochtans is dat dringend nodig.

Nieuwe steinerschool in Limburg (Opitter)

Het Leerhuis ontstond door een 11-jarige die de school zo beu was dat de ouders besloten over te gaan tot thuisonderwijs. Dat was niet zo evident en samenwerken met andere ouders was quasi uitgesloten omdat gezinnen geen keuze hebben als beiden uit werken gaan.