Contactgegevens

Pedagogische Begeleidingsdienst:
Arnout De Meyere
Tel. 0493/77 14 54
arnout.de.meyere@steinerscholen.be

Scholengemeenschap basisonderwijs:
Tine Schürg
Tel.: 0468/12 42 33
tine.schurg@steinerscholen.be

Scholengemeenschap secundair onderwijs:
Werner Govaerts
Tel. 0486/39 22 09
werner.govaerts@steinerscholen.be

De bestuurders van de vzw Federatie Steinerscholen zijn:
Floris Bekkers, Paul Buyck, Bart De Maré, Werner Govaerts, Tine Schürg

Wie is wie?

Klaar Aerts

Klaar Aerts

Federatie:
vertegenwoordiger van de Federatie in IASWECE

Pedagogische Begeleidingsdienst:
begeleiding
vorming

Scholengemeenschap Basisonderwijs:
stafmedewerker

Paul Buyck

Paul Buyck

Federatie:
bestuur - halfjaarlijks voorzitterschap

Scholengemeenschap S.O.:
voorzitter stuurgroep
vertegenwoordiger van de Federatie in OKO, Raad SO van de VLOR e.a.

Directeur Middelbare Steinerschool Vlaanderen

Floris Bekkers

Floris Bekkers

Federatie:
bestuur

Scholengmeenschap Basisonderwijs:
voorzitter stuurgroep

Directeur Steinerschool Lohrangrin Wilrijk

Kevin Caestecker

Kevin Caestecker

Scholengemeenschap S.O.:
stafmedewerker

Enya Cornelis

Enya Cornelis

Scholengemeenschap S.O.:
stafmedewerker

Katrien De Duffeleer

Katrien De Duffeleer

Scholengemeenschap Basisonderwijs.:
stafmedewerker

Bart De Maré

Bart De Maré

Federatie:
bestuur - halfjaarlijks voorzitterschap

Directeur R. Steinerschool Anderlecht

Arnout De Meyere

Arnout De Meyere

Federatie:
dagelijks bestuur

Pedagogische Begeleidingsdienst:
coördinatie
begeleiding
vorming

Cindy Dittmer

Cindy Dittmer

Federatie:
boekhouding

Scholengemeenschap Basisonderwijs :
stafmedewerker
preventie

Wim Foquet

Wim Foquet

Scholengemeenschap S.O.:
stafmedewerker

Werner Govaerts

Werner Govaerts

Federatie:
bestuur & dagelijks bestuur
vertegenwoordiger van de Federatie in ECSWE

Scholengemeenschap S.O.:
coördinerend directeur

Lieselotte Mombaerts

Lieselotte Mombaerts

Pedagogische Begeleidingsdienst:
stafmedewerker
website

Julie Petitjean

Julie Petitjean

Pedagogische Begeleidingsdienst:
begeleider taalbeleid

Tine Schürg

Tine Schürg

Federatie:
bestuur & dagelijks bestuur
vertegenwoordiger van de Federatie in OKO

Scholengemeenschap Basisonderwijs:
coördinerend directeur

Evelyn Van Caster

Evelyn Van Caster

Okoplus:
coördinator
competentiebegeleider
ondersteuner

Fien Van der Haegen

Fien Van der Haegen

Scholengemeenschap S.O.:
stafmedewerker

Pedagogische begeleidingsdienst:
stafmedewerker media-educatie

Fleur Verborgt

Fleur Verborgt

Scholengemeenschap S.O.:
coördinator leerlingenbegeleiding secundair

Nikki Verloy

Nikki Verloy

Scholengemeenschap Basisonderwijs:
stafmedewerker

Actueel

Eindtermen 2de en 3de graad niet geschorst – hoe nu verder?

Op 22 juli 2021 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin de verzoeken tot schorsing van de nieuwe eindtermen worden verworpen…

Geen chaos in het onderwijs zonder eindtermen

Op donderdag 1 april 2021 berichtte de pers dat er chaos in het onderwijs zou ontstaan indien het Grondwettelijk Hof de in februari jl. goedgekeurde eindtermen niet meer vóór de zomervakantie, maar bijvoorbeeld pas in september zou kunnen schorsen.°
Voor de steinerscholen zal er hoe dan ook géén chaos ontstaan, in gelijk welk scenario.

ONLINE video’s rond ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’

De pedagogische sectie heeft 4 korte voordrachten online ter beschikking geplaatst rond het thema ‘Vertrouwen bouwen in tijden van Corona’. Op deze pagina kan je doorklikken naar de video’s.

Steinerscholen vechten nieuwe eindtermen S.O. aan

Omdat het niet mogelijk is om met deze eindtermen, ook na de recente ingrepen, het eigen pedagogisch project in een aanvaardbare mate te realiseren.