Toevoegen aan je kalender

Startdatum
01/10/2024 09:30
Einddatum
18/03/2025 15:30
Focus
pedagogische vorming
Onderwijsniveau
secundair onderwijs, basisonderwijs
Prijs

250 euro

Locatie
Gent
Plaats

Groot Begijnhof 16, 9040 Gent

Traumasensitieve pedagogie, emotionele remediëring en casusbespreking/intervisie 2024-2025

Code cursus: 24NBL01

Beschrijving

De steinerpedagogie draagt het in zich om kwalitatief traumasensitief pedagogisch handelen in te zetten. Soms zijn er echter emotioneel belastende situaties waarbij gevoelens worden opgekropt, en/of zich tonen – vaak jaren later – in moeilijk en onhandelbaar gedrag en handelingen. Kinderen en jongeren ontploffen, doen woede aanvallen, worden onbeweeglijk, kruipen eenzaam in een hoekje, worden moe, krijgen hoofdpijn, zetten muren voor zich en dragen maskers.  Hun schoolresultaten gaan fel (vaak tijdelijk) naar beneden. Binnen De Bleekweide wordt de ER methode naar voor geschoven om met deze kinderen aan de slag te gaan. De ER methode is een ervaringsgerichte methode die ervoor zorgt dat elk kind en elke jongere kan leren om een opgekropte, ontaarde emotie om te zetten in een constructieve taal. De ER methode kan daarenboven binnen onze pedagogie een plaats krijgen en worden ingezet.

In deze vierdaagse opleiding zetten we in op de kwaliteit van de steinerpedagogie als traumasensitieve pedagogie, het waarnemen van ontspoorde emoties en bijhorend gedrag en wat je laagdrempelig kan inzetten als begeleider-leerkracht om ontspoorde emoties te voorkomen in de klas èn deze constructief te leren uiten.

Er worden pedagogische principes en methodieken in het kader van emotieregulering uitgezet en toegelicht om heel concreet in de praktijk te kunnen inzetten. De cursisten worden daarenboven uitgenodigd om casussen van binnen hun (les)praktijk mee te brengen tijdens de derde en vierde sessie om zo directe effectiviteit te kunnen ervaren binnen hun schoolomgeving.

Inschrijving

Inschrijven kan via de link hieronder tot en met 24 september 2024. De inschrijvingskost bedraagt 250 euro. Je kan je enkel inschrijven voor de volledige vormingsreeks.

Bij je inschrijving kan je aangeven of de inschrijvingskost wordt betaald door jouw school, dan wel je zelf instaat voor de betaling.

Van zodra je je inschrijft, is ons annuleringsbeleid van toepassing. Deze kan je hier nalezen.

Sessies

01/10/2024 09:30 01/10/2024 15:00 Sessie 1: Trauma vanuit ons mensbeeld en De steinerpedagogie als traumasensitieve én traumapreventieve pedagogie (Kevin Caestecker en Ilse Vanbaelen) Bleekweide Gent
22/10/2024 09:30 22/10/2024 15:30 Sessie 2: Emotionele remediëring / traumapreventie (Lut Celie) Bleekweide Gent
18/02/2025 09:30 18/02/2025 15:30 Sessie 3: VM Emotionele remediëring en traumapreventie (Lut Celie) - NM: Casusbespreking (Lut Celie en Sarah Rohart) Bleekweide Gent
18/03/2025 09:30 18/03/2025 15:30 Sessie 4: VM Emotionele remediëring en traumapreventie (Lut Celie) - NM: Casusbespreking (Lut Celie en Sarah Rohart) Beekweide Gent

Praktische info

Alle sessies gaan door in de Bleekweide in Gent.

Cursisten brengen hun eigen lunch mee ’s middags.

Docenten

Docent: Lut Celie

Lut Celie zocht en vond (ongeveer 10 jaar geleden) een aantal enthousiaste mensen om samen vzw De Bleekweide in Gent vorm te geven. VZW De Bleekweide is een expertise- en opleidingscentrum voor rouw, trauma, breed verlies en persoonlijke groei. Hun thematiek is dus breed verlies. Zowel verlies door de dood, door scheiding, door een beperking,…

Meer info over: Lut Celie

Docent: Sarah Rohart

Sarah begon haar onderwijsloopbaan in steinerschool Aalst Michaëli in 2006. Ze had er de kans een volledig ‘rondje’ van klas 1 tot en met klas 6 te begeleiden. Daarna deed ze verder ervaring op als klasleerkracht in steinerscholen Brugge Guido Gezelle en Gent Kasteellaan. Doorheen deze jaren van klasleerkracht zijn in verschillende scholen begon de…

Meer info over: Sarah Rohart

Docent: Ilse Vanbaelen

Gedurende het schooljaar 2022-2023 hebben Katrien Goris en Ilse Vanbaelen bestaande informatie rond Trauma opgezocht en gebundeld. Twee belangrijke bronnen waren de verslagen van gevolgde studiedagen van de Pedagogische Begeleidingsdienst met Bernd Ruf én de nota’s van Pia Leurs in samenwerking met steinerschool Lohrangrin over Trauma en helen.  Er was ook een werkgroep Traumapedagogie die…

Meer info over: Ilse Vanbaelen

Docent: Kevin Caestecker

Kevin was een tiental jaren bovenbouwleraar in MSV Brugge en Gent waar hij verschillende wetenschapsvakken en wiskunde gaf. In zijn twintigerjaren koos hij ervoor om dierenarts te worden, maar werd daarna vrij snel geïnspireerd door de antroposofie. Doorheen de jaren van les geven raakte hij meer en meer gebeten door het begrip onderwijskwaliteit en hoe dit…

Meer info over: Kevin Caestecker