Ilse Vanbaelen

Gedurende het schooljaar 2022-2023 hebben Katrien Goris en Ilse Vanbaelen bestaande informatie rond Trauma opgezocht en gebundeld. Twee belangrijke bronnen waren de verslagen van gevolgde studiedagen van de Pedagogische Begeleidingsdienst met Bernd Ruf én de nota’s van Pia Leurs in samenwerking met steinerschool Lohrangrin over Trauma en helen.  Er was ook een werkgroep Traumapedagogie die een zestal keren samenkwam om het onderwerp Trauma te bespreken, boekentips aan te reiken en kritische bedenkingen te formuleren bij een voorliggende visietekst.
De inhouden komen maar tot leven dankzij menselijke interactie. Daarom werd de nota vervolgens aan de praktijk getest in MSV Brugge als pilootschool, om op die manier de inhouden nog beter in de verf te kunnen zetten en een passende manier te vinden om de inhouden naar de leraren te brengen. We zijn er klaar voor!