Lut Celie

Lut Celie zocht en vond (ongeveer 10 jaar geleden) een aantal enthousiaste mensen om samen vzw De Bleekweide in Gent vorm te geven.

VZW De Bleekweide is een expertise- en opleidingscentrum voor rouw, trauma, breed verlies en persoonlijke groei.
Hun thematiek is dus breed verlies. Zowel verlies door de dood, door scheiding, door een beperking, als verlies van mogelijkheden.