Vorming en nascholing 2022-2023

Hieronder vind je de chronologische lijst van vormingen. Je kan selectiever te werk gaan door te filteren op 6 rubrieken.

Bij ‘Richtingen’ kan je kiezen ‘voor individuele leraren en belangstellenden’,‘ConduArta: voor leiders, begeleiders en opleiders’, ‘extern aanbod’ & ‘internationaal aanbod’Alle info en inschrijvingsmogelijkheden vind je door op de specifieke cursus te klikken.

 • Openbare voordracht over gezonde mediapedagogie: Magie, verleiding en identiteit in de virtuele wereld

  Antwerpen

  Doelgroep: leraren uit middelbare scholen

  Jongeren, die vanzelfsprekend volop hun persoonlijkheid en identiteit ontwikkelen, vinden voeding en inspiratie in hun directe sociale omgeving én in hun ‘ontmoetingen’ in de virtuele wereld. Hoe kunnen we hiermee omgaan in opvoeding en onderwijs?

  Meer info

 • Workshop Mediacoaching: magie, verleiding en identiteit in de virtuele wereld

  Antwerpen

  Doelgroep: leraren uit middelbare scholen

  Jongeren, die vanzelfsprekend volop hun persoonlijkheid en identiteit ontwikkelen, vinden voeding en inspiratie in hun directe sociale omgeving, én in hun ‘ontmoetingen’ in de virtuele wereld. Hoe kunnen wij hen daarbij begeleiden, nieuwe ontdekkingen stimuleren en hen preventief attenderen op risico’s voor hun gezondheid en privacy?

  Meer info

 • Openbare voordracht: ‘Transhumanisme, ICT en de toekomst van de mens’

  Antwerpen

  Een tip voor geïnteresseerden: de openbare voordracht door prof. Edwin Hübner.

  Meer info

 • Openbare voordracht: Gezonde opvoeding in het digitale tijdperk

  Leuven

  Doelgroep: leraren uit kleuter- en lager onderwijs

  Mediamaturiteit bevorderen en digitale stress in het gezin verminderen. Onderzoek toont aan dat, in tegenstelling tot marketingclaims, hoe jonger de kinderen, hoe meer de basis voor mediamaturiteit in de echte wereld ligt: het ligt in het ervaren van de wereld met alle zintuigen en in het persoonlijk ontmoeten van anderen. Klinkt eenvoudig en gemakkelijk? Dat is het zeker niet!

  Meer info

 • Tweedaagse workshop: Bouwstenen van een gezonde mediapedagogie

  Antwerpen

  Doelgroep: leraren uit kleuter- en lager onderwijs

  Bij deze workshop komen er twee thema’s aan bod. thema 1: Basisconcepten van de mediamaturiteit en de samenwerking met ouders en thema 2: Analoge digidactiek, inspiratie voor meer niet-schermgebaseerde media-educatie.

  Onder begeleiding van Prof Paula Bleckmann en Brigitte Pemberger

  Meer info

 • Inleiding in de menskunde – Ieper

  Ieper

  Tijdens deze drie zaterdagvoormiddagen maak je kennis met de uitgangspunten van de antroposofische menskunde, de onmisbare basis voor de steinerpedagogie die het kind in zijn totale wezen wil benaderen.

  Meer info

 • Klasdagen peuter – 6de klas: Digitale media en het opgroeiende kind

  Antwerpen

  Deze klasdagen zijn enkel voor de leraren van de Vlaamse steinerscholen, basisschool. De klasdagen zijn gratis.

  Meer info

 • Fenomenologische didactiek in de lessen chemie

  Gent

  Wat wordt precies bedoeld met de fenomenologische benadering van een scheikundig proces? Hoe bereiden we de leerlingen voor op een experiment, waar richten we de aandacht op tijdens de proef en in de nabespreking? Hoe zorgen we voor een ervaringsgebaseerd inzicht in de wezenlijke aspecten van het natuurfenomeen dat in geïsoleerd in labo-context wordt gedemonstreerd.

  Meer info

 • Intervisie aanvangsbegeleiders

  Antwerpen, Gent, Leuven

  Elke aanvangsbegeleider krijgt te maken met specifieke uitdagingen. Hoe coachen we de professionele ontwikkeling van een startende leraar?

  Meer info

 • Traject docentschap

  Antwerpen

  Steinerpedagogische vormingsinitiatieven (in de PBD, in EduArta of elders) hebben steeds mensen nodig die zich blijven verdiepen, hun (jarenlange) ervaring willen overdragen en mee vorm willen geven aan de scholing van toekomstige generaties leraren. Met plezier stellen we vast dat er de laatste jaren nieuwe krachten bijkomen in het doceren, maar we blijven op zoek naar meer mensen!

  Meer info

Actueel

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.

Daalt de kwaliteit van het onderwijs?

Het is bijna subversief om inzake de kwaliteit van het onderwijs de steeds weer beklemtoonde daling in vraag te durven stellen. Nochtans is dat dringend nodig.

Nieuwe steinerschool in Limburg (Opitter)

Het Leerhuis ontstond door een 11-jarige die de school zo beu was dat de ouders besloten over te gaan tot thuisonderwijs. Dat was niet zo evident en samenwerken met andere ouders was quasi uitgesloten omdat gezinnen geen keuze hebben als beiden uit werken gaan.

Oorlog in Oekraïne

Naar aanleiding van het geweld in Oekraïne sluiten de Federatie van Steinerscholen, de European Council for Steiner Waldorf Education en de Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners zich aan bij wat Catherine M. Russell, executive director van UNICEF zei.