Vorming en nascholing 2022-2023

Hieronder vind je de chronologische lijst van vormingen. Je kan selectiever te werk gaan door te filteren op 6 rubrieken.

Bij ‘Richtingen’ kan je kiezen ‘voor individuele leraren en belangstellenden’,‘ConduArta: voor leiders, begeleiders en opleiders’, ‘extern aanbod’ & ‘internationaal aanbod’Alle info en inschrijvingsmogelijkheden vind je door op de specifieke cursus te klikken.

 • Seksueel-relationele opvoeding 10 – 14 jaar

  Gent

  In deze bijscholing bekijken we de ontwikkeling en de ontwikkelingsvragen op het gebied van seksuele en relationele opvoeding van het tienjarige kind tot de jong volwassene.

  Meer info

 • Praktijkdag: Digital storytelling bij persoonlijke en creatieve verwerking van leerstof 

  Stamp Media Antwerpen

  Doelgroep: leraren van middelbare scholen

  Van storytelling tot digital storytelling.
  Hoe kunnen we leerlingen in de middelbare school leerstof creatief en persoonlijk laten verwerken via (digitale) media?

  Meer info

 • Bothmergymnastiek in de basisschool

  Antwerpen

  Dit bewegingsonderwijs bestaat uit een reeks bewegingssequenties die zijn aangepast aan de verschillende door Steiner vastgestelde ontwikkelingsstadia van het kind. De door hem beschreven oefeningen worden gebruikt in het educatieve veld en in therapeutisch werk met volwassenen en kinderen.

  Meer info

 • Praktijkdag: Computationeel denken en handelen

  Doelgroep: leraren van middelbare scholen

  Wat is computationeel denken en handelen en hoe maken we dit concreet in de klaspraktijk?

  Meer info

 • Vakdag LO

  Antwerpen

  Deze vakdag is enkel voor de leraren van de Vlaamse steinerscholen, basisschool.

  In deze cursus gaan we aan de slag met de basisprincipes van de Bothmergymnastiek.
  – de dynamiek tussen de 3 dimensies (voor achter, links rechts, boven onder)
  – het spel tussen de zwaartekracht en de lichtkracht
  – de realiteit van ruimte en tijd
  We werken met een aantal Bothmer-oefenreeksen van de lagere klassen en ook enkele eenvoudige oefeningen uit de Griekse vijfkamp.
  Vanuit deze algemene beleving leggen we de link naar de klaspraktijk en de toepassing van de Bothmergymnastiek in pedagogische context.
  Er zal ook ruimte zijn voor uitwisseling van spelen, vragen en goede ideeën.

  Meer info

 • Verdieping in de menskunde: de ontwikkeling van jongen en meisje

  Antwerpen

  Dit schooljaar willen we ons in tijdens deze vorming verdiepen in wat het betekent om als meisje of jongen geboren te worden. Hoe ervaren we het kind-, jongere-, mens-zijn als meisje of jongen, man of vrouw ? We willen enerzijds ingaan op de ontwikkeling van het mannelijke en het vrouwelijke. Maar daarnaast willen we ook onderzoeken hoe dit aspect in de vier wezensdelen speelt en wat dit voor de kinderen en voor ons betekent in onze weg naar aarderijpheid.

  Meer info

 • Kennismaking met de steinerpedagogie – Online

  Online

  Waarom zijn steinerscholen zoals ze zijn en doen ze wat ze doen?

  Meer info

 • Plastische opvoeding in de secundaire steinerschool

  Gent

  Didactisch vakmanschap in het vak plastische opvoeding is gebaat met praktische uitwisseling en inzichtverruimende workshops over de pedagogische visie achter het vak.

  Meer info

 • Vakdag zorg

  Antwerpen

  Deze vakdag is enkel voor de leraren van de Vlaamse steinerscholen, basisschool. De vakdagen zijn gratis.

  Meer info

 • International Refresher Course Week

  internationale week in Kassel, ook met online sessies, deze keer omtrent de 12e klas Meer info en inschrijven op https://www.lehrerseminar-forschung.de/weiterbildung/internationale-fortbildung-oberstufe

  Meer info

Actueel

Onze pedagogische begeleidingsdienst als partner in het Europese HERMMES-project (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings)

Doorstroomcijfers steinerscholen ontoereikend om globale oordelen te vellen

Recent maakte de overheid op vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez een overzicht bekend van doorstroom- en slaagcijfers van leerlingen die van het secundair naar het hoger onderwijs gaan. Voor de steinerscholen zijn deze cijfers ontoereikend om besluiten te kunnen formuleren over de studierichtingen in het secundair onderwijs.

Steinerscholen vrijwaren opnieuw de vrijheid van onderwijs

De Federatie Steinerscholen is tevreden met de vandaag bekendgemaakte beslissing van het Grondwettelijk Hof om het decreet op de eindtermen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs te vernietigen.

Daalt de kwaliteit van het onderwijs?

Het is bijna subversief om inzake de kwaliteit van het onderwijs de steeds weer beklemtoonde daling in vraag te durven stellen. Nochtans is dat dringend nodig.