Toevoegen aan je kalender

Startdatum
23/08/2024 09:30
Einddatum
09/05/2025 12:30
Focus
agogische vorming (voor taken buiten de klas)
Onderwijsniveau
secundair onderwijs, basisonderwijs
Tijdstip
najaar
Prijs

160 euro

Locatie
Antwerpen
Plaats

Diksmuidelaan 127, 2600 Antwerpen

ConduArta voor docenten en mentoren 2024-2025

Code cursus: 24NFE02

Beschrijving

Onze vormings- en begeleidingsinitiatieven hebben steeds volwassenenvormers nodig die zich enerzijds graag in de steinerpedagogie blijven verdiepen en anderzijds hun ervaring aan collega’s willen overdragen. Met plezier stellen we vast dat er de laatste jaren nieuwe krachten bijkomen in dit werkgebied, maar we blijven op zoek naar meer mensen!

Met deze bijscholing willen wij je de kans te geven om je  (verder) te bekwamen in het agogisch werk: hoe kunnen we de onderzoekersgeest, de kunstenaarsziel en het vakmanschap bij de leraren versterken? Deze vorming helpt om mogelijke onzekerheden daarin te overwinnen of nieuwe uitdagingen te vinden.

Wat mag je verwachten?

Er zijn vele manieren om aan verdiepend onderzoek te doen en om met de leerweg van de volwassene aan de slag te gaan. In deze bijscholing zullen dan ook verschillende invalshoeken worden onderzocht. Zo bouwen we o.a. op de expertise van NALM: New Adult Learning Movement: werken met de leerweg en -processen van de volwassene, gebaseerd op het holistisch antroposofisch mensbeeld.

·        Je maakt kennis met de leerprocessen van de volwassene.

·        Je leert ook je eigen doceerstijl beter kennen en ontplooien.

·        Je verdiept je eigen leerproces aan de hand van eigen interesses en inhouden.

·        Je krijgt een experimentele oefenruimte om je verder te scholen in het doceren en nieuwe dingen te proberen.

Inschrijven

Inschrijven kan via de link hieronder tot en met 16 augustus 2024. De inschrijvingskost bedraagt 160 euro. Bij je inschrijving kan je aangeven of de inschrijvingskost wordt betaald door jouw school, dan wel je zelf instaat voor de betaling.

Van zodra je je inschrijft, is ons annuleringsbeleid van toepassing. Deze kan je hier nalezen.

Sessies

23/08/2024 09:30 23/08/2024 12:30 Sessie 1 door Arnout de Meyere Kantoor Federatie Steinerscholen Antwerpen
18/10/2024 09:30 18/10/2024 12:30 Sessie 2 door Arnout de Meyere Kantoor Federatie Steinerscholen Antwerpen
07/02/2025 09:30 07/02/2025 12:30 Sessie 3 door Jaak Hillen Kantoor Federatie Steinerscholen Antwerpen
09/05/2025 09:30 09/05/2025 12:30 Sessie 4 door Jaak Hillen Kantoor Federatie Steinerscholen Antwerpen

Praktische info

De vormingsreeks gaat steeds door in het kantoor van de Federatie Steinerscholen in Antwerpen.

Docenten

Docent: Arnout de Meyere

Arnout maakte op 35-jarige leeftijd de overstap naar het leraarschap, na jaren ervaring als academicus en als ontwerpingenieur. In de bovenbouw van de middelbare steinerschool in Gent gaf hij wetenschapsvakken, cultuurbeschouwing, Parcival en Faust-periodes. Hij was er ook enkele jaren schoolleider (pedagogisch gevolmachtigde). Na zeven jaren coördinatorschap van de pedagogische begeleidingsdienst vervult hij nu opnieuw…

Meer info over: Arnout de Meyere

Docent: Jaak Hillen

Jaak Hillen is zelfstandig kunstenaar. Hij richtte artObe op voor het ontwikkelen van scheppende processen in de beeldende kunst. Hij is bedreven in volwassenenvorming en voert onderzoek naar creatieprocessen. Hij doceert ook in de intensieve steinerpedagogische EduArta-opleiding.

Meer info over: Jaak Hillen