Frank de Kiefte

Frank de Kiefte heeft als leraar en als schoolleider in de vrijeschool gewerkt, hij is als onderwijsadviseur verbonden geweest aan de Begeleidingsdienst voor vrijescholen en vanaf 2001 is hij werkzaam voor respectievelijk Hogeschool Helicon en de Vrijeshool Pabo.Hij is auteur van de boeken: De kunst van de didactiek; Taal, ja natuurlijk en In gesprek over leren en didactiek.