Griet Van Raemdonck

Griet Van Raemdonck was jarenlang actief als leraar, pedagogisch begeleider, eindterm- en leerplanontwikkelaar. Vooral de vakdomeinen van taal en cultuur behoren tot haar interessegebied. Momenteel is Griet voorzitter van ECSWE (the European Council for Steiner Waldorf Education) waar ze zich onder andere bekommert om de internationaal verspreide nood aan lerarenopleiding voor steinerscholen. Zij doceert ook in de intensieve steinerpedagogische EduArta-opleiding.

Komende vormingen

Momenteel geen vormingen gepland.