Klaar Aerts

Klaar Aerts heeft zich vanuit haar oorspronkelijke job als kleuterjuf gaandeweg ontpopt als expert in de steinerpedagogische inzichten aangaande de gezonde ontwikkeling van het jonge kind. De laatste 10 jaar is ze voornamelijk actief als pedagogisch begeleider van leerkrachten binnen de Steinerschoolbeweging in Vlaanderen. Daarnaast is ze werkzaam in de coördinatie van de internationale vereniging voor steinerpedagogie voor het kind van 0-7 IASWECE en is vaak actief in het buitenland als spreker, lesgever en begeleider. Zij stimuleert wereldwijde opleiding van peuter- en kleuterjuffen. Zij doceert ook in de intensieve steinerpedagogische EduArta-opleiding.

 

Komende vormingen

Momenteel geen vormingen gepland.