Marcella Deneve

Gedurende 30 jaar was Marcella leerkracht in secundaire scholen in verschillende richtingen. Het langst was ze aan de slag in RC in Dilbeek. Daar had Marcella een opdracht als coördinator van de leerlingenbegeleiding (met bijzondere taakomschrijving voor de pijler Leren en Studeren en begeleiding individuele leerlingen tweede graad) en werkte als mentor-coach voor  collega’s.

Bijna 10 jaar was Marcella stafmedewerker S.O. van het Eekhoutcentrum, nu Eekhout Academy, op de campus van de K.U.Leuven KULAK te Kortrijk. Daar combineerde ze de verantwoordelijkheid voor het nascholingsaanbod secundair onderwijs met nascholingen geven en met de coaching van nascholers.

Als vormingswerker begeleid Marcella al 30 jaar studiedagen en trainingssessies voor leerkrachten, directies en CLB-medewerkers in binnen- en (af en toe) in buitenland. Op uitnodiging van de Europese Gemeenschap was ze zo te gast in Cambridge (UK). In september 2009 werkte Marcella in Burundi om een opleiding ‘Leerbegeleidende didactiek’ te geven aan pedagogische begeleiders verbonden aan het Burundese departement voor Onderwijs. Gedurende enkele jaren gaf ze een cursus over het thema ‘Leren Leren’ aan de Artevelde-hogeschool in Gent bij de voortgezette lerarenopleiding. Marcella begeleidde een aangepast programma voor opvoeders in internaten. Enkele gastcolleges in lerarenopleidingen in Sint-Niklaas, Torhout, Leuven stonden eveneens in de agenda.

De meeste van haar sessies gaan over de theoretische, de praktische en de motivationele component van (leren) leren, leerversterkend evalueren, de puber, klasmanagement en sanctiebeleid.

Sommigen kennen haar ook als (co-)auteur van diverse artikels over leren leren en vooral van de boekenreeks gepubliceerd bij uitgeverij Averbode: Leerbeest, Breintrein en Mijn Masterplan en het didactisch handboek ‘Leren leren, de taak van de leerkracht’. In dezelfde lijn werd het posterproject Leren Leren voor de eerste graad SO gelanceerd.

Enkele jaren geleden werd Marcella coördinator en lesgever bij Ipse BV, een jong en dynamisch opleidingsbedrijf dat o.a. trainingen en coachingstrajecten ontwerpt en aanbiedt aan de sector onderwijs en opvoeding, aan privébedrijven en openbare instellingen.

Komende vormingen

Momenteel geen vormingen gepland.