Noor Zomerman

Ik heb lang gewerkt als leerkracht en intern begeleider (zorgcoördinator) op een vrijeschool in Amsterdam (basis) en heb daarnaast orthopedagogiek gestudeerd gevolgd door een post-masteropleiding tot schoolpsycholoog. Sinds 2021 ben ik als schoolpsycholoog verbonden aan BVS-schooladvies. Als schoolpsycholoog werk ik graag samen met scholen en leerkrachten aan goed onderwijs voor alle leerlingen, zowel op school- als individueel niveau.