Saskia Barkmeijer

Saskia Barkmeijer heeft jarenlange ervaring als klasleerkracht, remedial teacher, intern begeleider en zorgcoördinator.
Ze woont in Nederland maar geeft nog vele vormingen in België.

Wie al eerder les had van Saskia Barkmeijer weet hoe inspirerend en levendig haar lessen en lezingen zijn.

Komende vormingen