Serge Peeters

Serge is germanist van opleiding, geeft Nederlands in de derde graad en is trainer voor Artde Co/Kagan Belgium geworden omdat hij zelf twintig jaar heeft gewacht op coöperatief lesgeven als leerkracht. Vanaf het moment dat hij door die microbe was gebeten, ging er ook een wereld voor hem open. Niet alleen werden zijn lessen veel aangenamer, voor zowel zijn leerlingen als hijzelf, ook heeft hij een veel betere band met zijn leerlingen en stegen zijn klaspercentages voor kennistoetsen behoorlijk.
Serge vindt het dan ook zowel leerrijk als aangenaam om bijscholingen rond coöperatieve leerstrategieën te geven en zo zijn steentje bij te dragen aan beter onderwijs en te laten zien dat het ook anders kan (en moet).
Daarnaast heeft Serge ook een opleiding tot filosofisch gespreksleider gevolgd en geeft hij ook filosofische gesprekken in het eerste jaar. Sinds 2013 schrijft en regisseert hij elke twee jaren een schooltoneel. “Samen met wat andere projecten zoals een lesmarathon en een project rond ongelijkheid houdt dit de job boeiend, zeker nu ik de kaap van de vijftig gepasseerd heb” zegt hij.

Komende vormingen

Momenteel geen vormingen gepland.