Wouter Beeckman

Wouter Beeckman heeft jarenlange ervaring als muziekleraar in de lagere en middelbare steinerschool in Gent. Hij is thuis in de steinerpedagogische visie op muziekonderwijs en droeg bij tot de verwezenlijking van de nieuwe leerplannen. Niet alleen in klasgroepen, maar ook als dirigent voor grote koren, is hij steeds op zoek naar enthousiasmerende projecten, waar leerlingen zingend en musicerend in ontwikkeling komen. Concerten zoals de Carmina Burana, Mozarts Requiem, muzikale omlijsting van jaar- en schoolfeesten, en ondersteuning van zang en muziek bij tonelen of musicals, vormen extra’s buiten de muzieklessen. Hij is mulit-instrumentalist en zorgt vaak voor eigen composities en arrangementen.

Komende vormingen

Momenteel geen vormingen gepland.