Feest! Opnieuw een gelijktijdige lerarendag voor alle leraren in onze Vlaamse steinerscholen. Met aandacht voor de kern van onze pedagogische opdracht, die ons steeds weer samenbrengt: de menskunde. De lezingen worden verzorgd door de auteurs van het boek ‘Antroposofische menskunde begrijpen’ dat speciaal voor deze dag vertaald werd en jullie vooraf bezorgd wordt. De workshops bieden een gevarieerd pallet aan mogelijkheden om zich met een facet van de menskunde te verbinden. We hopen jullie talrijk te verwelkomen.  

WANNEER: donderdag 7 oktober van 9u30 – 16u in Gent. 
Thema dit jaar: Algemene Menskunde
Doelgroep: Alle leerkrachten van de Vlaamse steinerscholen
Programma: lezing door Albert Schmeltzer of Jan Deschepper + workshop in het andere dagdeel.
Locatie: Lezingen worden gegeven in de Groenzaal in Gent, de workshops gaan door in de steinerschool Gent (Kasteellaan).
Praktisch: Je neemt best je eigen lunch en drinkfles mee. Er zal koffie beschikbaar zijn.

Overzicht van de dag zie je HIER.

De inschrijvingen doe je zo:

 • kies een lezing (je krijgt de bijhorende workshops te zien voor het andere dagdeel)
 • kies een workshop
 • vul je gegevens in en druk op verzenden

Enkele dagen vooraf krijg je nog een mail met praktische info. Check je bevestigingsmail (vergeet de spamfolder niet) voor welke workshop je ingeschreven bent. 

Heb je nog vragen? Mail gerust naar lieselotte.mombaerts@steinerscholen.be

Heel graag tot dan,

 • Lezing VOORMIDDAG door Albert Schmeltzer: Pedagogische psychologie en de onderwijspraktijk

  72 plaatsen beschikbaar

  Deze voordracht wordt in het Duits gehouden, met vertaling door Luc Vandecasteele.

  Workshops

  • De bewegende klas

   0 plaatsen beschikbaar

   Wereldwijd zijn sinds 2000 bewegende klassen over de wereld ontstaan in klas 1 en 2. Ze zijn herkenbaar aan het meubilair: houten lage tweezitsbanken en stevige kussens als stoel wanneer er schriftelijk gewerkt gaat worden. Van oudsher bewegen we in de steinerschool veel en toch blijkt het ‘ritmische deel’ steeds minder te beantwoorden aan de noden van de kinderen in deze tijd. Welke vernieuwingen ontstaan er in Bochum, Dornach en Zweden? Hoe werkt de kring? Wat kunnen we met de banken? Welke zintuigen kunnen we extra verzorgen via de spelen? Wat doen we met ‘lastig’ gedrag? Waar moeten we op letten bij de voorbereiding van de lessen?

   Het is een workshop voor leerkrachten van klas 1 en 2 die zoekende zijn en collega’s die al een eind op weg zijn en hun ervaring willen delen.

   Docenten: Annemiek Jonges en Yoke Neirinck
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Tekenen vanuit je verbeelding

   0 plaatsen beschikbaar

   In deze workshop maak je kennis met een methode om leerlingen persoonlijk en creatief leerinhouden te laten verwerken via illustraties in hun periodeschrift. Hoe je stap voor stap kan starten van een klein idee en schetsend je gedachten en gevoelens kan verkennen en uitdrukking kan geven aan jouw unieke en bijzondere blik. We bekijken het theoretische kader van deze methode, zien een aantal praktische voorbeelden in de klas en gaan tenslotte zelf tekenend aan het werk. Geen voorkennis vereist.

   Doelgroep: leraren vanaf klas 8 (lagere schoolleerkrachten zijn ook welkom om eigen tekenen te verdiepen).
   Docent: Fien Van der Haegen
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Vreemde talen in een steinerschool

   0 plaatsen beschikbaar

   In deze workshop krijg je een introductie in de opbouw van het vreemdetalenonderwijs van klas 1 t.e.m. 12.

   Doelgroep: leraren van klas 1 – 12
   Docent: Griet van Raemdonck
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • "Via het ware beeld naar de nieuwe gemeenschappelijkheid"

   0 plaatsen beschikbaar

   Samenleven en dus samenwerken wordt moeilijker. Het zal van onze sociale vermogens afhangen of we een nieuwe gemeenschappelijkheid weten te creëren. In deze workshop werken we met het sociale beeld van jezelf en de ander. Via inhoud, ervaring en kleurbeving naar ontmoeting. Een oefenstap in de sociale kunst.

   Doelgroep: iedereen
   Docenten: Herman van Esbroeck en Ann Cuyvers
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Je Zelf als poort

   0 plaatsen beschikbaar

   Deze workshop gaat over het werken met verleden en toekomst in de steinerpedagogie tot over de grenzen van geboorte en dood heen met kunstzinnige middelen. Dit zal gebeuren via het kunstzinnig werken en het leren lezen van de gemaakte werkjes. Het werken en leren lezen maken deel uit van de workshop. Tevens zal het geheel verdiept worden via korte inhouden en gesprekken.

   Doelgroep: iedereen
   Docent: Jaak Hillen
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Anders kijken naar kinderen

   0 plaatsen beschikbaar

   In het tweede hoofstuk van de heilpedagogische cursus (Genezend opvoeden) die Rudolf Steiner in juni 1924 gaf, wordt een heel specifieke manier van kijken naar kinderen uitgewerkt. Die voordracht vormt de basis om in deze werkgroep te oefenen om te kijken met “andere ogen”.

   Doelgroep: peuter- 9de klas
   Docent: Jan Borghs
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Intellect, gemoed, moraliteit en spiritualiteit binnen de lespraktijk

   0 plaatsen beschikbaar

   De eerste voordracht van de algemene menskunde geeft een kader waarbinnen je als leraar kan functioneren binnen een klas. Dit kader doet o.a. beroep op vier ingangswegen: intellect, gemoed, moraliteit en spiritualiteit. In deze workshop gaan we dieper in op deze vier begrippen waarbij enerzijds de eerste voordracht van de algemene menskunde wordt uitgediept en anderzijds vooral wordt ingezet op uitwisseling zodat we tot een zo puur mogelijke begripsvorming kunnen komen.

   Deze workshop is vooral bedoeld voor beginnende leraren (minder dan vijf jaar ervaring) die in alle vrijheid aan de hand van de eerste voordracht van de algemene menskunde willen filosoferen, concrete handvaten willen krijgen, … om de algemene menskunde te verbinden met de lespraktijk. De wil om met open blik wereld te aanschouwen is het enige wat in jouw rugzak moeten zitten die dag!

   Doelgroep: voor beginnende leraren, < 5 jaar leservaring
   Docent: Kevin Caestecker
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Goethe en Newton over licht en kleur

   0 plaatsen beschikbaar

   Hoe ontstaat het fenomeen kleur? Tijdens deze workshop onderzoek je zelf hoe kleuren ontstaan bij doorgang door een prisma. We volgen daarbij de fenomenologische benadering en vergelijken deze met de analytische. We toetsen de visies van Newton en Goethe aan onze eigen waarnemingen. Het verdere verloop van het onderzoek wordt mee bepaald door jullie eigen vragen. Er is geen voorkennis vereist, deze workshop is toegankelijk voor iedereen.

   Doelgroep: voor iedereen
   Docent: Sven Strecker
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Samenwerking in teams op basis van zelfkennis en inzicht in processen.

   0 plaatsen beschikbaar

   Niets zo moeilijk als samenwerken in Steinerscholen.
   Waarom? Hebben we voldoende inzicht in wat ons stuurt ? Kennen we de ander ?
   En hoe slaan we die brug naar de overkant? Want geloof me…die is er wel degelijk !
   In deze workshop tracht ik van uit het TAPAS gedachtengoed bruggen te slaan naar zelfsturing en teambuilding binnen onze scholen. Een oogst van vele jaren zeilen en dobberen in de onstuimige Steinerzee !

   Doelgroep: voor iedereen
   Docent: André Berben
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Schilderen en tekenen op de middelbare school

   0 plaatsen beschikbaar

   In deze workshop willen we vooral enkele oefeningen uitproberen. Het zullen opgaven zijn die ons een duidelijk beeld kunnen scheppen omtrent de samenhang tussen enerzijds de inhouden en processen van dit tekenend oefenen en anderzijds de wezenlijke noden van een leeftijdsfase. Dat is menskundig inzicht koppelen aan wat je als leraar aan de jongeren voorschotelt. Ook hoe we zoiets als leerkracht kunnen begeleiden zal aan bod komen (methodiek, grondhouding). Het grootste deel van de toegemeten tijd zullen we aan het werk zijn met de materialen maar we proberen ook voldoende ruimte te voorzien voor reflectie en duiding.

   Doelgroep: voor leerkrachten middelbaar
   Docenten: Filip en Carine Desmet-Allegaert
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

    

  • Kunstzinnig werken vanuit de kunsttherapie

   0 plaatsen beschikbaar

   In deze workshop gaan we ervaren hoe kunstzinnige oefeningen kunnen inwerken op de drieledige mens om een evenwicht te creëren tussen denken, voelen en handelen.

   Doelgroep: voor iedereen
   Docent: Hermelinde Laga
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Seksuele en relationele opvoeding in de basisschool

   0 plaatsen beschikbaar

   Seksuele en relationele opvoeding (SRO) is in de eerste plaats een oudertaak. Toch hebben we ook als school hierin een verantwoordelijkheid. SRO komt best aan bod in alle ontwikkelingsfasen van het kind en krijgt daarom bij voorkeur zowel thuis als op school een plaats in de opvoeding.

   In deze workshop bekijken we wat de SRO-vraag van het kind aan de opvoeder is op verschillende leeftijden. We staan stil bij het verschil tussen het jonge kind en het wat oudere kind vanaf de vierde klas.

   Er zal ruimte zijn voor gesprek en uitwisseling en we bekijken samen hoe je een les seksuele en relationele opvoeding kan vorm geven en welke didactische materialen je kan gebruiken.

   Doelgroep: voor iedereen
   Docent: Inneke Van Esbroeck
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • De zes constitutietypes en de hantering in de basisschool

   0 plaatsen beschikbaar

   We kijken naar de zes constitutietypes bij kinderen met de blik van ’te vast’ en ’te los’. We kijken naar de polariteiten dwangmatig-vergeetachtig, gestuwd-te open, te zwaar-te licht.
   Na een inleiding in het thema doen we een paar oefeningen en kijken naar de mogelijke behandeling ervan.

   Doelgroep: voor iedereen
   Docent: Karel Bellinkx
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Mens en dier: een wereld van verschil

   38 plaatsen beschikbaar

   Uitdiepen van de relatie van de mens tot de dieren, zoals R. Steiner die beschrijft in de vierde, tiende en twaalfde voordracht van Algemene Menskunde. De unieke positie van de mens op deze wereld. En het pedagogische belang en de toepassing daarvan, van de peuterklas tot aan het eind van het middelbaar.
   De deelnemers zouden de drie voordrachten vooraf gelezen moeten hebben en hun vragen en aha-belevenissen erover meebrengen.

   Doelgroep: leerkrachten van alle klassen zijn welkom.
   Docent: Luc Vandecasteele
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Waarnemen als instrument om tot de vraag van het kind te komen

   0 plaatsen beschikbaar

   Ieder kind komt naar de Aarde met een raadsel, met een voor-geboortelijk leven en met mogelijkheden en intenties voor dit leven. Als opvoeder hebben wij de taak om beetje bij beetje dit raadsel te doorgronden. Het kind verlangt naar liefde en begrip van de opvoeder zodat het zichzelf kan worden en in vrijheid zijn of haar individuele bestemming kan verwerkelijken. De Steinerpedagogie reikt ons vele perspectieven aan om het kind te leren begrijpen en ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Tijdens deze workshop zullen wij ons uiteen zetten met enkele van die perspectieven. Er zal inhoudelijk worden ingegaan op o.a. de twee stromen, de kinderbespreking en de temperamenten en we gaan ook praktisch aan de slag zodat dit niet enkel begrepen maar ook ervaren kan worden.

   Doelgroep: leerkrachten van lagere school
   Docenten: Melanie Lauwaert en Pieter Govaerts
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Religieuze opvoeding menskundig belicht

   5 plaatsen beschikbaar

   Religieuze opvoeding is tegenwoordig niet meer evident. Toch vragen kinderen er al dan niet bewust innerlijk naar, want veel kinderen brengen met hun geboorte al een natuurlijke openheid mee op het gebied van spiritualiteit. Vooral in onze huidige tijd is het van essentieel belang om religieuze krachten te ontwikkelen als basis voor een gezond zielenleven. Onze samenleving neigt steeds meer tot het eenzijdig ontwikkelen van specialisaties die hoofdzakelijk gericht zijn op wetenschap, techniek en economie. Daardoor stroomt het leven niet meer organisch en ontstaat er zielsmatig ‘kortademigheid.’ Religieuze opvoeding kan de ontwikkeling van de ademhaling tussen het zich verbinden en weer loslaten, tussen leven en sterven op een gezonde manier ondersteunen. Rudolf Steiner hechtte een groot belang aan de ontwikkeling van eerbied, dankbaarheid en wereldinteresse. Zo kan een opgroeiend mens als basis voor zijn verdere leven op aarde de kracht van de liefde leren ontwikkelen.

   In de verschillende ontwikkelingsfasen van de opgroeiende mens liggen er telkens andere vragen op religieus vlak verborgen. Deze willen wij aan de hand van de menskunde nagaan.

   Doelgroep: iedereen
   Docent: Paul-Philippe Stevens
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • In- en uitademend onderwijs in de lagere school

   0 plaatsen beschikbaar

   Steiner start algemene menskunde met de boodschap dat de kerntaak van de leraar eruit bestaat om de kinderen te leren ademen. Hoe valt dit menskundig te begrijpen? En wat betekent dit voor een goede les in de lagere school? Hoe zet je het kunstzinnige in om hiertoe te komen? Deze en andere vragen zullen tijdens deze werkgroep hun plek krijgen.

   Doelgroep: Leerkrachten lagere school
   Docent: Sigurd Borghs
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Pedagogische psychologie en de onderwijspraktijk

   0 plaatsen beschikbaar

   Gelegenheid tot vragen stellen bij de ochtendvoordracht. Verder werken rond het thema ‘ontwikkelingsfasen van het zelf bij kinderen en jongeren – ontwikkelingspsychologie en steinerpedagogie’. Albert spreekt in het Duits maar Barbara Mayrhofer zal erbij zijn om te vertalen.

   Doelgroep: Iedereen die de voordracht in de ochtend volgde
   Docent: Albert Schmelzer
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Plannen of improviseren in de lagere school

   11 plaatsen beschikbaar

   Ons onderwijs is “scheppend” en “creatief”. Tegelijkertijd komen er steeds meer planningsdocumenten, toetsen, methodes, leerlijnen, die je als leerkracht in een keurslijf duwen. Het lijkt alsof vorm en beweging hier met elkaar in strijd gaan.
   Hoe vind je hier een evenwicht, zonder dat het een compromis wordt? Een gespreksronde onder mensen van de lagere school.

   Doelgroep: Lagere school leerkrachten
   Docent: Bart De Maré
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • De betekenis van het kunstzinnige oefenen en het praktische atelierwerk voor onze pedagogie

   10 plaatsen beschikbaar

   Vanuit het werk van Michael Brater en zijn medewerkers is er veel  praktijk opgedaan met kunstzinnig en praktisch werken. Dat gebeurde in heel verschillende situaties: met medewerkers en leerlingen in leercontract van grote bedrijven, in de psychiatrie met volwassenen, in sociale instellingen. We proberen, beschouwend, op het spoor te komen wat het kustzinnige precies is. Een vergelijking met het praktische atelierwerk zet beide in het juiste licht wat betreft betekenis voor de persoonlijkheidsontwikkeling. En dit voor leerlingen in zowel doorstroom- als beroepsgerichte finaliteit.

   Doelgroep: Lagere school leerkrachten
   Docent: Wim Foquet
   Wanneer: NAMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

 • Lezing NAMIDDAG door Jan Deschepper: De vorming van het menselijk lichaam vanuit het oogpunt van de antroposofie en de relatie tot de steinerpedagogie (10de voordracht)

  43 plaatsen beschikbaar

  Deze voordracht wordt gegeven in het Nederlands.

  Workshops

  • Het verband tussen het 4 - ledig mensbeeld en het 9 - ledig mensbeeld

   14 plaatsen beschikbaar

   Aan de hand van oefeningen willen we het 4-ledig mensbeeld beter vatten door het onderzoeken van het 9-ledig mensbeeld zoals het staat in hoofdstuk 4 van Algemene Menskunde.

   Doelgroep: iedereen
   Docent: Xavier de Keyser
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • De bewegende klas

   0 plaatsen beschikbaar

   Wereldwijd zijn sinds 2000 bewegende klassen over de wereld ontstaan in klas 1 en 2. Ze zijn herkenbaar aan het meubilair: houten lage tweezitsbanken en stevige kussens als stoel wanneer er schriftelijk gewerkt gaat worden. Van oudsher bewegen we in de steinerschool veel en toch blijkt het ‘ritmische deel’ steeds minder te beantwoorden aan de noden van de kinderen in deze tijd. Welke vernieuwingen ontstaan er in Bochum, Dornach en Zweden? Hoe werkt de kring? Wat kunnen we met de banken? Welke zintuigen kunnen we extra verzorgen via de spelen? Wat doen we met ‘lastig’ gedrag? Waar moeten we op letten bij de voorbereiding van de lessen?

   Het is een workshop voor leerkrachten van klas 1 en 2 die zoekende zijn en collega’s die al een eind op weg zijn en hun ervaring willen delen.

   Doelgroep: leerkrachten basisschool
   Docenten: Annemiek Jonges en Yoke Neirinck
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Tekenen vanuit je verbeelding

   0 plaatsen beschikbaar

   In deze workshop maak je kennis met een methode om leerlingen persoonlijk en creatief leerinhouden te laten verwerken via illustraties in hun periodeschrift. Hoe je stap voor stap kan starten van een klein idee en schetsend je gedachten en gevoelens kan verkennen en uitdrukking kan geven aan jouw unieke en bijzondere blik. We bekijken het theoretische kader van deze methode, zien een aantal praktische voorbeelden in de klas en gaan tenslotte zelf tekenend aan het werk. Geen voorkennis vereist.

   Doelgroep: leraren vanaf klas 8
   Docent: Fien Van der Haegen
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Vreemde talen in de steinerschool

   8 plaatsen beschikbaar

   In deze workshops krijg je een introductie in de opbouw van het vreemdetalenonderwijs van klas 1 t.e.m. 12.

   Doelgroep: leraren van klas 1 – 12
   Docent: Griet van Raemdonck
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • “Via het ware beeld naar de nieuwe gemeenschappelijkheid”

   0 plaatsen beschikbaar

   Samenleven en dus samenwerken wordt moeilijker. Het zal van onze sociale vermogens afhangen of we een nieuwe gemeenschappelijkheid weten te creëren. In deze workshop werken we met het sociale beeld van jezelf en de ander. Via inhoud, ervaring en kleurbeving naar ontmoeting. Een oefenstap in de sociale kunst.

   Doelgroep: iedereen
   Docenten: Herman van Esbroeck en Ann Cuyvers
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Je Zelf als poort

   0 plaatsen beschikbaar

   Deze workshop gaat over het werken met verleden en toekomst in de steinerpedagogie tot over de grenzen van geboorte en dood heen met kunstzinnige middelen. Dit zal gebeuren via het kunstzinnig werken en het leren lezen van de gemaakte werkjes. Het werken en leren lezen maken deel uit van de workshop. Tevens zal het geheel verdiept worden via korte inhouden en gesprekken.

   Doelgroep: iedereen
   Docent: Jaak Hillen
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Anders kijken naar kinderen

   0 plaatsen beschikbaar

   In het tweede hoofstuk van de heilpedagogische cursus (Genezend opvoeden) die Rudolf Steiner in juni 1924 gaf, wordt een heel specifieke manier van kijken naar kinderen uitgewerkt. Die voordracht vormt de basis om in deze werkgroep te oefenen om te kijken met “andere ogen”.

   Doelgroep: peuter- 9de klas
   Docent: Jan Borghs
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Intellect, gemoed, moraliteit en spiritualiteit binnen de lespraktijk

   0 plaatsen beschikbaar

   De eerste voordracht van de algemene menskunde geeft een kader waarbinnen je als leraar kan functioneren binnen een klas. Dit kader doet o.a. beroep op vier ingangswegen: intellect, gemoed, moraliteit en spiritualiteit. In deze workshop gaan we dieper in op deze vier begrippen waarbij enerzijds de eerste voordracht van de algemene menskunde wordt uitgediept en anderzijds vooral wordt ingezet op uitwisseling zodat we tot een zo puur mogelijke begripsvorming kunnen komen.

   Deze workshop is vooral bedoeld voor beginnende leraren (minder dan vijf jaar ervaring) die in alle vrijheid aan de hand van de eerste voordracht van de algemene menskunde willen filosoferen, concrete handvaten willen krijgen, … om de algemene menskunde te verbinden met de lespraktijk. De wil om met open blik wereld te aanschouwen is het enige wat in jouw rugzak moeten zitten die dag!

   Doelgroep: voor beginnende leraren, < 5 jaar leservaring
   Docent: Kevin Caestecker
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Goethe en Newton over licht en kleur

   0 plaatsen beschikbaar

   Hoe ontstaat het fenomeen kleur? Tijdens deze workshop onderzoek je zelf hoe kleuren ontstaan bij doorgang door een prisma. We volgen daarbij de fenomenologische benadering en vergelijken deze met de analytische. We toetsen de visies van Newton en Goethe aan onze eigen waarnemingen. Het verdere verloop van het onderzoek wordt mee bepaald door jullie eigen vragen. Er is geen voorkennis vereist, deze workshop is toegankelijk voor iedereen.

   Doelgroep: voor iedereen
   Docent: Sven Strecker
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Beeldentaal in de bovenbouw : een dieper begrijpen

   0 plaatsen beschikbaar

   Hoe waar is een beeld ? Waar ligt de grens van wetenschappelijkheid ? Terwijl beeldentaal in de benedenbouw bij de leeftijd hoort, ontstaat in de bovenbouw een scheiding tussen twee werelden : van feiten en fictie. Toch is een beeld essentieel om tot begrijpen te komen. Omdat het verbindt en het geheel beschouwt. En daardoor waarheid raakt. Het beeld slaat een brug.

   Aan de hand van een chemisch element doorlopen we het proces om feiten te sublimeren tot een beeld. Iedere deelnemer brengt zijn ervaring mee en is gelijkwaardig. We bouwen nieuwe ervaringen op en daarom heeft de workshop geen specifiek doelpubliek (van wetenschappers bv). Wel van onderzoekers.

   Doelgroep: voor bovenbouwleerkrachten
   Docent: Geert Simoens
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • De antroposofie: de weg naar het verbindende midden

   0 plaatsen beschikbaar

   In het leven werken voortdurend twee stromen, een incarnerende en een excarnerende. Enerzijds willen we in de wereld komen, anderzijds echter ook loskomen van de te grote materiële gebondenheid. Dit spanningsveld willen we op twee manieren samen bestuderen. Zo zullen we kijken naar de werking van de zeven menselijke organen en hoe ze dit dubbelproces ondersteunen. Daarnaast oefenen we ons in het overstijgen van de klassieke, vastlopende dualiteiten in het leven door voortdurend op zoek te gaan naar het vruchtbare, beweeglijke midden.

   Doelgroep: voor iedereen
   Docent: Herman Meyvis
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Bewegingsthema's in de bovenbouw

   0 plaatsen beschikbaar

   Deze workshop is een onderzoeksgroep. We oefenen samen verschillende Bothmeroefeningen en andere bewegingsvormen en onderzoeken wat deze aan ontwikkelingskwaliteiten in zich dragen. We bekijken hoe deze passen in de ontwikkelingsweg van de jongeren.

   Doelgroep: voor iedereen
   Docent: Marcus van Besouw
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Menskunde beleven door euritmie te doen

   0 plaatsen beschikbaar

   Via verschillende euritmische bewegingen duiken we dieper in verschillende lagen van onszelf om zo elementen uit de menskunde te leren ervaren, waardoor ons inzicht verruimt.

   Doelgroep: voor iedereen
   Docent: Mia Lemaitre
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Michaëlisch leraar zijn, een eerste stap

   19 plaatsen beschikbaar

   Een inleiding en een uitwisseling over wat ik doe nog voor ik mijn les voorbereid. In vier stappen.

   Doelgroep: Bovenbouw leerkrachten
   Docent: Wilbert Lambrechts
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • Samenwerking in teams op basis van zelfkennis en inzicht in processen.

   0 plaatsen beschikbaar

   Niets zo moeilijk als samenwerken in Steinerscholen.
   Waarom? Hebben we voldoende inzicht in wat ons stuurt ? Kennen we de ander ?
   En hoe slaan we die brug naar de overkant? Want geloof me…die is er wel degelijk !
   In deze workshop tracht ik van uit het TAPAS gedachtengoed bruggen te slaan naar zelfsturing en teambuilding binnen onze scholen. Een oogst van vele jaren zeilen en dobberen in de onstuimige Steinerzee !

   Doelgroep: voor iedereen
   Docent: André Berben
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • De metamorfose van het etherisch lichaam in de fase van het schoolrijp worden

   10 plaatsen beschikbaar

   Aan hand van praktische oefeningen en met behulp van citaten uit het werk van R. Steiner proberen we een begrip van het etherisch lichaam te vormen. De voertaal is Nederlands.

   Doelgroep: voor iedereen
   Docent: Jan Deschepper (gastspreker uit Duitsland)
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

  • De betekenis van het kunstzinnige oefenen en het praktische atelierwerk voor onze pedagogie

   19 plaatsen beschikbaar

   Vanuit het werk van Michael Brater en zijn medewerkers is er veel  praktijk opgedaan met kunstzinnig en praktisch werken. Dat gebeurde in heel verschillende situaties: met medewerkers en leerlingen in leercontract van grote bedrijven, in de psychiatrie met volwassenen, in sociale instellingen. We proberen, beschouwend, op het spoor te komen wat het kustzinnige precies is. Een vergelijking met het praktische atelierwerk zet beide in het juiste licht wat betreft betekenis voor de persoonlijkheidsontwikkeling. En dit voor leerlingen in zowel doorstroom- als beroepsgerichte finaliteit.

   Doelgroep: Lagere school leerkrachten
   Docent: Wim Foquet
   Wanneer: VOORMIDDAG, Steinerschool Gent, Kasteellaan Gent

Lerarendag
Ik wil graag de nieuwsbrief van de Pedagogische begeleidingsdienst ontvangen en op de hoogte blijven van alle vormingen en lezingen doorheen het schooljaar