Toevoegen aan je kalender

Startdatum
20/09/2022 09:30
Einddatum
07/03/2023 16:30
Onderwijsniveau
secundair onderwijs
Tijdstip
voorjaar
Prijs

€ 500

Locatie
Antwerpen
Plaats

Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen

Traject leiderschap: Diversiteit als kracht

Code cursus: 22NA10

“Diversiteit als kracht, spanningen bewust hanteren vooraleer ze escaleren”

Als leidinggevende heb je te maken met vele partijen, sta je midden in spanningsvelden, discussies, conflicten, crisissen, regelgeving, overheidsbemoeienissen. De vraag die zich opdringt: hoe groeien we in ons teams naar een werkelijk sociaal klimaat, hoe groeien we naar de interesse van mens tot mens?

Deze cursus richt zich tot alle leidinggevenden die leven met praktische vragen die hun oordeelsvormogen willen scholen om in hun concrete situatie de goede handeling te vinden.

Dit traject bestaat uit 5 sessies op dinsdagen. We starten telkens in de voormiddag met enkele nieuwe inzichten die ons leiderschap kunnen versterken. In de namiddag verdiepen we ons in zelf aangebrachte casussen. Dit kan via een interventie of opstelling.

1.      De kunst van de temperamentvolle taal. (dinsdag 20 september van 9u30 tot 16u30)
Weet je als leidinggevende via welke taal je het best je collega’s motiveert en inspireert? Dat zou wel eens sterk kunnen afhangen van hun temperamenten-palet, dat hoogstwaarschijnlijk van collega tot collega verschilt. Kennis van je eigen profiel is onontbeerlijk om je bewust te worden van je energetische uitstraling en gedragspatronen.

2.      Resonantie creëren tussen elkaars zielspotenties. (dinsdag 18 oktober van 9u30 tot 16u30)
Op de scène van ieders binnenwereld speelt zich een krachtig schouwspel af. Enige inzicht in eigen en andermans zielskwaliteiten en –potenties kan een toegangspoort zijn tot bewustere interactie en samenwerking.

3.      De schoolleider als facilitator: groepsbewustzijn rond spanningsvelden verhogen. (dinsdag 15 november van 9u30 tot 16u30)
Enkele typische spanningen in groepsdynamieken worden verduidelijkt. We hebben het over de lichtzijde en de schaduwzijde in een groep, en de weg van verandering van schaduw naar licht.

4.      De schoolleider als coach: het groeigesprek met je collega’s (dinsdag 7 februari van 9u30 tot 16u30)
Soms is het noodzakelijk om een collega bewust te helpen worden van haar/zijn schaduwzijde. Zeker als er spanningen zijn met één of meerdere collega’s is het verhelderend om te zoeken naar overeenkomsten met de ‘tegenstander’. Hoe zijn we verstrengeld in de polariteit?

5.      Scheppingskrachten bevrijden (dinsdag 7 maart van 9u30 tot 16u30)
Hoe moet de samenwerking binnen een organisatie met sociale doelen verlopen, opdat de creatieve scheppingskrachten van de medewerkers zo vrij mogelijk kunnen ontvouwen ten gunste van de doelgroep? We bieden een genuanceerde zienswijze op kwaliteitsvolle samenwerking kan inspirerend werken voor heel wat processen binnen onze scholen.

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.
De inschrijvingskost is 500 euro. Bij je inschrijving kan je aangeven of de inschrijvingskost rechtstreeks aan de school moet gerekend worden (via factuur), of je zelf instaat voor de betaling en dit aan de hand van een overschrijving met de mededeling van de cursuscode: 22NA10

Onze annulatievoorwaarden kan je hier nalezen.

 

Bron afbeelding: Steinerschool Gent Kasteellaan, fotograaf: Janne Vanhemmens

Sessies

20/09/2022 09:30 20/09/2022 16:30 Scoutshuis
18/10/2022 09:30 18/10/2022 16:30 Scoutshuis
15/11/2022 09:30 15/11/2022 16:30 Scoutshuis
07/02/2023 09:30 27/02/2023 16:30 !uitgesteld! Scoutshuis
07/03/2023 09:30 07/03/2023 16:30 Scoutshuis
18/04/2023 09:30 18/04/2023 16:30 uitgestelde sessie Skellig Michaël

Docenten

Docent: André Berben

André Berben heeft na een jarenlange ervaring als steinerschoolleraar de overstap gemaakt naar de functie van schooldirecteur. Momenteel vervult hij die rol nog halftijds en is daarnaast pedagogisch begeleider. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de versterking van samenwerking in schoolteams.

Meer info over: André Berben

Docent: Arnout de Meyere

Arnout maakte op 35-jarige leeftijd de overstap naar het leraarschap, na jaren ervaring als academicus en als ontwerpingenieur. In de bovenbouw van de middelbare steinerschool in Gent gaf hij wetenschapsvakken, cultuurbeschouwing, Parcival en Faust-periodes. Hij was er ook enkele jaren schoolleider (pedagogisch gevolmachtigde). Na zeven jaren coördinatorschap van de pedagogische begeleidingsdienst vervult hij nu opnieuw…

Meer info over: Arnout de Meyere

Docent: Herman Van Esbroeck

Herman Van Esbroeck is een onderwijspedagoog. Hij werkte tijdens zijn loopbaan in het buitengewoon onderwijs, verschillende hogescholen (KDG en UCLL) en op de KuLeuven. Momenteel werkt hij als zelfstandig trainer en organisatie-adviseur. Hij werkt met mensen, teams en organisaties naar de hoogst mogelijke toekomst.

Meer info over: Herman Van Esbroeck