Toevoegen aan je kalender

Startdatum
24/10/2023 09:30
Einddatum
23/04/2024 16:30
Focus
agogische vorming (voor taken buiten de klas)
Onderwijsniveau
secundair onderwijs, basisonderwijs
Tijdstip
voorjaar, najaar
Prijs

500 euro

Locatie
Antwerpen
Plaats

Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen

Voor schoolleiders: ConduArta-traject leiderschap II (Sociale kunst)

Code cursus: 23NA06

Voor schoolleiders: ConduArta-traject leiderschap II (Sociale kunst)

de sociale kunst en haar antroposofische achtergronden

Dit traject bestaat uit 5 sessies op dinsdagen en is toegankelijk voor deelnemers aan de voorbije edities van het eerste jaartraject rond leiderschap (Diversiteit als kracht)

1. De sociale missie van de steinerpedagogie, in 1919 en in 2023 (dinsdag 24 oktober van 9u30 tot 16u30)

Alsof hij een ‘macroscoop’ (ipv microscoop) had waarmee hij de tijdsfenomenen in het begin van de twintigste eeuw in grote verbanden kon waarnemen, gaf Steiner melding van de volgende aspecten: (1) een drievoudige bedreiging vanuit de materialistische wetenschap en het industrialisme, (2) de splitsing kunst – wetenschap – religie, (3) een onevenwicht tussen drie factoren in het sociale leven en (4) een eenzijdige evolutie van de menselijke intelligentie (richting boosaardigheid). We gaan na in welke mate we deze elementen nog kunnen herkennen en welke fenomenen in onze tijd een oproep blijven doen naar een pedagogie die de volledige mens(heids)ontwikkeling behartigt.

2. De steinerpedagogische visie op mens en wereld, een spiritueel perspectief (dinsdag 21 november, van 9u30 tot 16u30)

Is de mens niet meer dan een complex, zichzelf kopiërend biochemisch apparaat – en al het leven op aarde het product van blind toeval en heel veel tijd? De toekomstvisie van dit wereldbeeld toont uiteindelijk dat de zon opbrandt en de aarde vergaat, zodat alles eindigt in het grote niets. Maar is dit onomstotelijke wetenschap? Volgens Rudolf Steiner is een spiritueel wereldbeeld mogelijk dat steunt op onderzoeksmethodes die een niet minder strenge scholing vereisen dan de gangbare natuurwetenschap. Dit methodisch onderzoek, dat Steiner antroposofie noemde, toont aan dat de ontwikkeling van de aarde en de mensheid een geestelijke oorsprong en een geestelijk doel heeft. Naast de antroposofie zijn er meerdere hedendaagse spirituele stromingen die meer dan de materiële laag van de werkelijkheid in acht nemen.

3. De mens in wording (dinsdag 6 februari van 9u30 tot 16u30)

Wat maakt een mens tot mens? Wie is de mens en welk is zijn bestemming? In de steinerpedagogische visie komen twee oerchristelijke motieven voor. In elke mens leeft een goddelijke vonk én elk van ons blijft in ontwikkeling: we zijn wordende mensen, het is belangrijk de potentie te blijven zien en niemand te betonneren in wie hij op dit moment is. Bij de beschouwing van onze biografische ontwikkeling kunnen we onderscheid maken tussen algemeen-menselijke wetmatigheden voor de ontplooiing van onze persoon (zoals de zeven-jaarsfasen) en heel individuele groeilijnen (waarbij reïncarnatie en karma) een rol spelen.

4. Bronnen van sociale kunst 1 (dinsdag 12 maart van 9u30 tot 16u30)

Samenleven wordt moeilijker. Het hangt van onze sociale vermogens af of wij een menselijke samenleving zullen weten te creëren. De benodigde vermogens vormen een sociale kunst. Deze kunst vergt het uiterste van ons. We komen aan onze grenzen: sociale kunst is een drempelkunst. Dat betekent dat de sociale werkelijkheid ons noopt tot geestelijke ontwikkeling.

5. Bronnen van sociale kunst 2 (dinsdag 23 april van 9u30 tot 16u30)

Welke fundamenten, uitgangspunten en praktijken in onze steinerpedagogie kunnen wij begrijpen als sociale kunst-beoefening?

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met 15 oktober 2023. De inschrijvingskost is 500 euro. Bij je inschrijving kan je aangeven of de inschrijvingskost rechtstreeks aan de school moet gerekend worden (via factuur), of je zelf instaat voor de betaling en dit aan de hand van een overschrijving met de mededeling van de cursuscode.

Onze annulatievoorwaarden kan je hier nalezen.

Sessies

24/10/2023 09:30 24/10/2023 16:30 sessie 1 Antwerpen
21/11/2023 09:30 21/11/2023 16:30 sessie 2 Antwerpen
06/02/2024 09:30 06/02/2024 16:30 sessie 3 Antwerpen
12/03/2024 00:00 12/03/2024 00:00 sessie 4 Antwerpen
23/04/2024 09:30 23/04/2024 16:30 sessie 5 Anwerpen

Praktische info

Er zullen ook gastdocenten zijn. Later meer info.

Docent

Docent: Herman Van Esbroeck

Herman Van Esbroeck is een onderwijspedagoog. Hij werkte tijdens zijn loopbaan in het buitengewoon onderwijs, verschillende hogescholen (KDG en UCLL) en op de KuLeuven. Momenteel werkt hij als zelfstandig trainer en organisatie-adviseur. Hij werkt met mensen, teams en organisaties naar de hoogst mogelijke toekomst.

Meer info over: Herman Van Esbroeck