Toevoegen aan je kalender

Focus
pedagogische vorming
Onderwijsniveau
secundair onderwijs, basisonderwijs
Tijdstip
voorjaar, najaar

Vormingssessies tijdens de vergadertijd, rond afgesproken pedagogisch-didactische uitdagingen

Code cursus:

Vormingssessies tijdens de vergadertijd, rond afgesproken pedagogisch-didactische uitdagingen

Praktische info

Vorming en uitwisseling tijdens de wekelijkse bijeenkomst van je lerarenteam – na afspraak via de pedagogische begeleidingsdienst.