Paul van Meurs

Paul van Meurs was jarenlang vrijeschoolleerkracht. In Eindhoven en Tilburg heeft hij 21 jaar gewerkt als klassenleerkracht. Daarna was hij 22 jaar onderwijsadviseur bij Bvs-schooladvies in Utrecht. Behalve systeembegeleiding verzorgde hij daar vooral het rekenonderwijs en het onderwijs in de kunstvakken. Als coördinator van de pedagogische sectie in Nederland heeft hij zich intensief verdiept in de pedagogisch-didactische achtergronden van het vrijeschoolonderwijs. Na zijn pensioen is hij een bedrijf gestart: Gestes. In dit bedrijf ondersteunt hij leraren en teams bij het verzorgen van het kunstzinnige onderwijs en het onderwijs als kunst. Daarnaast werkt hij aan het in beeld brengen van het (beeldend) kunstonderwijs in vrijescholen.”